Τ.Π.Ε και Π.Ε

Τεύχος: 10 (55)

Τεύχος: 8 (53)

  • Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που αφορούν δραστηριότητες και δημιουργίες σχετικές με την ανάπτυξη, εξέλιξη και προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό 5-τομο e-book «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» και να αποθηκεύσουν στο Η/Υ τους τον κάθε έναν από τους πέντε τόμους σε ξεχωριστά αρχεία PDF των 32 σελίδων το καθένα.

Τεύχος: 7 (52)

Τεύχος: 6 (51) - 2014

Τεύχος: 5 (50) - 2014

  • Στο κείμενο παρουσιάζεται η βασική Διαδικτυακή υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που είναι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη η οποία στο ηλεκτρονικό της περιεχόμενο περιλαμβάνει όλους τους τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας και παρέχει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στο χρήστη δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού διαρθρωμένες στις εξής ενότητες πληροφόρησης: α) Αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, β) Διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing γ) Άλλες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες δ) Δείκτες έρευνας ε) Παραγγελία Δημοσιευμάτων (άρθρα, πρακτικά, βιβλία, διατριβές)

Τεύχος: 3 (48)

Τεύχος: 2 (47)

Τεύχος: 1 (46)

Εγγραφή στο Τ.Π.Ε και Π.Ε