Μ.Κ.Ο και Π.Ε

Τεύχος: 8 (53)

Τεύχος: 7 (52)

Τεύχος: 6 (51) - 2014

Τεύχος: 1 (46)

  • Το σωματείο «ΔΡΥΑΣ» (www.dryas.eu) για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό του Κάτω Ολύμπου-Ανατολικού Κίσαβου-Πηνειού και Τεμπών, στην προσπάθειά του για την ανάδειξη και την παιδευτική αξιοποίηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Κάτω Ολύμπου, του Πηνειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό φάκελο με υλικό το οποίο εγκρίθηκε από το Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Αριθμ. Πρωτ. 69421/Γ7 14/7/2010.
Εγγραφή στο Μ.Κ.Ο και Π.Ε