Ενημέρωση

Τεύχος: 13 (58)

 • Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
 • Η Αειφόρουμ σε συνεργασία με το Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά και με άλλους έγκριτους φορείς, ανέλαβαν το έργο της διοργάνωσης ενός συνεδρίου που θα δώσει στους εκπαιδευτικούς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, σε εθελοντικές οργανώσεις και σε φορείς που ασχολούνται γενικά και ειδικά με το αειφόρο σχολείο βήμα για την παρουσίαση εργασιών, άρθρων, πρωτοβουλιών, καινοτομιών και καλής πρακτικής, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το σχολείο και ειδικότερα με το αειφόρο.

Τεύχος: 12 (57)

Τεύχος: 11 (56)

 • Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Τεύχος: 9 (54)

Τεύχος: 8 (53)

Τεύχος: 7 (52)

 • Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ης Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, στις 20-22 Μαρτίου 2015 με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ. Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα». Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.
 • Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ης Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, στις 20-22 Μαρτίου 2015 με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ. Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα». Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.
 • Κύριε Υπουργέ Στις 29/8/2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Π.Δ.114 με τον Οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. Από τη μελέτη του κειμένου διαπιστώσαμε ότι η υπάρχουσα μέχρι και σήμερα Διεύθυνση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) παύει να υπάρχει παρότι έχει επιδείξει τεράστιο έργο από την ίδρυσή της. Ειδικότερα, θα θέλαμε να σταθούμε στο κομμάτι που αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα θέματα Πολιτισμού. Με άλλα λόγια, σ’ αυτά που στο ελληνικό σχολείο είναι γνωστά ως «Σχολικές Δραστηριότητες» και στην ουσία προάγουν τη σχέση του σχολείου με τις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα διαμορφώνουν την εικόνα των σχολικών μονάδων στη συνείδηση των πολιτών.
 • Το παράρτημα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Πελοποννήσου (Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) σε συνεργασία με την ομάδα το αγρόκτημα φυσικής καλλιέργειας Φοίφα, το “RE:THINK PROJECT”, τη στήριξη Δήμων του ν. Μεσσηνίας, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και την επιστημονική καθοδήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού " ΔΗΜΗΤΡΑ" καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην περιβαλλοντική δράση: "Σχολεία με κήπο 3 - slow food", που θα υλοποιηθεί και θα εμπλουτιστεί με νέες ιδέες, για τρίτη χρονιά το 2014-2015. Στόχος είναι η δημιουργία της ομάδας εκπαιδευτικών-συντονιστών, που θα δημιουργήσουν παρέα με τους μαθητές και τους γονείς( προαιρετικά), κήπους στα σχολεία τους.

Τεύχος: 6 (51) - 2014

Τεύχος: 5 (50) - 2014

Τεύχος: 4(49) - 2013

Τεύχος: 3 (48)

 • Η απόφαση της διοργάνωσης ημερίδας στην Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφειο Λύκειο το 2009 ξεκίνησε από τη διάθεση να γίνει γνωστή η Περιβαλλοντική Αγωγή στα σχολεία της ομογένειας αφ΄ ενός, αλλά και αφ΄ ετέρου, να εξασφαλιστεί η ηθική συνδρομή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στο όλο «εγχείρημα», προκειμένου, να προκύψει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς η ευκαιρία να «κοινωνήσουν» τις ιδέες του, τη γνώση του, την τοποθέτησή του πάνω στο περιβαλλοντικό ζήτημα! Έτσι απευθυνθήκαμε στην Παναγιότητα του και εκθέσαμε τον προβληματισμό μας, αιτούμενοι παράλληλα να τεθεί υπό την αιγίδα του ‘’ημερίδα’’ με θέμα, που αφορούσε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Υπογραμμίσαμε λοιπόν πως το ξεκίνημά μας, ως δασκάλων, έγινε σε μια κοινωνία πιο εξωστρεφή, πιο αισιόδοξη, ανοιχτή στις προκλήσεις της εποχής της.
 • Το Παράρτημα Κεν. Μακεδονίας της ΠΕΕΚΠΕ, τον Απρίλιο του 2013, με μέλη και φίλους εκπαιδευτικούς της Ένωσης, πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Νομό Έβρου και σε πόλεις της Αν. Θράκης (Κάραγατς και Αδριανούπολη), με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Παραρτήματος Έβρου – Ροδόπης της ΠΕΕΚΠΕ.
 • Το ΕΝΟ είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, που έχει ως σκοπό να αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδηση κυρίως των νέων, αλλά και μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Έδρα του είναι η Φιλανδία και υποστηρίζεται από το Φιλανδικό υπουργείο παιδείας και από τα Η.Ε. Ιδρυτής του είναι ο Mika Vanhannen, Φιλανδός δάσκαλος.

  Μέλη του είναι 149 χώρες και 13.000 σχολεία από όλο τον πλανήτη, ο αριθμός των οποίων  αυξάνεται καθημερινά.

Τεύχος: 1 (46)

 • Επιστολή του Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ στη Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αγωγής Υγείας - Πολιτιστικών θεμάτων).
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από τη Συνάντηση των Πανελληνίων Eπιστημονικών Eνώσεων Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων με το νέο Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου στις 24-07-2012
 • Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι του Συνεδρίου είναι: Η αποτίμηση της 20ετούς και πλέον εμπειρίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, Οι προοπτικές της, αφενός υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου στο πλαίσιο επικείμενων θεσμικών αλλαγών, Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε σχέση με τη σημερινή κοινωνική - οικονομική - πολιτισμική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στη συνεδρίασή του στις 18/2/12 εφαρμόζοντας την απόφαση της Θ΄ Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης, αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και της Μακεδονίας. Θέμα του συνεδρίου είναι: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ σε Εποχή Κοινωνικής-Οικονομικής & Περιβαλλοντικής Κρίσης. - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-
 • Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας πραγματοποιήθηκε η Θ΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης με συμμετοχή περίπου 50 μελών μας από αρκετά Παραρτήματα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Σημειώνουμε ότι ήδη το ΚΠΕ Στυλίδας είχε διοργανώσει σεμινάριο δια βίου Μάθησηςαπό το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου που είχε μεγάλη επιτυχία παρά τη μικρή συμμετοχή μελών μας.
 • Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παράρτημα Ν. Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης / Comenius – Συμπράξεις Comenius Regio, στο οποίο συμμετέχει, έλαβε μέρος ενεργά και με θετική αξιολόγηση (η οποία έγινε μετά το τελικό σεμινάριο στις 20/7/2012 μεταξύ των μελών και του Δ.Σ.) όσον αφορά τη επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Εγγραφή στο Ενημέρωση