Ενημέρωση

Τεύχος: 6 (51) - 2014

Τεύχος: 5 (50) - 2014

Τεύχος: 4(49) - 2013

Τεύχος: 1 (46)

  • Επιστολή του Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ στη Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αγωγής Υγείας - Πολιτιστικών θεμάτων).
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από τη Συνάντηση των Πανελληνίων Eπιστημονικών Eνώσεων Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων με το νέο Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου στις 24-07-2012
  • Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι του Συνεδρίου είναι: Η αποτίμηση της 20ετούς και πλέον εμπειρίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, Οι προοπτικές της, αφενός υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου στο πλαίσιο επικείμενων θεσμικών αλλαγών, Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε σχέση με τη σημερινή κοινωνική - οικονομική - πολιτισμική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
  • Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας πραγματοποιήθηκε η Θ΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης με συμμετοχή περίπου 50 μελών μας από αρκετά Παραρτήματα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Σημειώνουμε ότι ήδη το ΚΠΕ Στυλίδας είχε διοργανώσει σεμινάριο δια βίου Μάθησηςαπό το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου που είχε μεγάλη επιτυχία παρά τη μικρή συμμετοχή μελών μας.
  • Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παράρτημα Ν. Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης / Comenius – Συμπράξεις Comenius Regio, στο οποίο συμμετέχει, έλαβε μέρος ενεργά και με θετική αξιολόγηση (η οποία έγινε μετά το τελικό σεμινάριο στις 20/7/2012 μεταξύ των μελών και του Δ.Σ.) όσον αφορά τη επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Εγγραφή στο Ενημέρωση