Αποτελεσματική Διοίκηση - Αποτελεσματική Επικοινωνία: Ένας κοινός στόχος

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 
Ετικέτες: 

        ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ COMENIUS

«Αποτελεσματική Διοίκηση - Αποτελεσματική Επικοινωνία: Ένας κοινός στόχος»

ΠΕΕΚΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παράρτημα  Ν. Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης / Comenius – Συμπράξεις ComeniusRegio, στο οποίο συμμετέχει, έλαβε μέρος ενεργά και με θετική αξιολόγηση (η οποία έγινε μετά το τελικό σεμινάριο στις 20/7/2012 μεταξύ των μελών και του Δ.Σ.) όσον αφορά τη επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα :

1. Έλαβε μέρος σε όλες τις «κινητικότητες» εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. , κατά τις οποίες ανταλλάχθηκαν με τους συναδέλφους Κυπρίους σκέψεις – ιδέες – νομοθετικές & θεσμικές ρυθμίσεις , στην προσπάθεια ανάδειξης καλών πρακτικών για την δημιουργία και λειτουργία σχετικών «θεσμών & ενώσεων» , καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(Π.Ε.) στις Σχολικές Μονάδες , αλλά και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΚΠΕ) και στην Διοίκηση (Γραφεία Εκπαίδευσης). {2009-2012}

2.  Επισκέφθηκε με μαθητές το ΚΠΕ Ακρωτηρίου Πάφου (2010) , όπου δόθηκε η ευκαιρία να γίνει βιωματική παρατήρηση της μεθοδολογίας , του εξοπλισμού , της στελέχωσης και γενικότερα της λειτουργίας του ΚΠΕ. Η «εικόνα» αυτή μεταφέρθηκε στους συναδέλφους Ελλαδίτες μέλη της ΠΕΕΚΠΕ σε Ημερίδα που συνδιοργανώθηκε με το ΚΠΕ Μακρινίτσας τον Δεκέμβρη του 2011, καταγράφηκε και συζητήθηκε. Προτάθηκε η συνεργασία ΚΠΕ των δύο Χωρών και η συνεχής επαφή μέσω διαδικτύου

 3. Συζήτησε με το Προεδρείο της Κεντρικής ΠΕΕΚΠΕ και μέλη παραρτημάτων και ΚΠΕ (Βόλος 2010,12 –Άμφισσα 2009 – Στυλίδα 2011) και ακόμη είναι υπό διερεύνηση η δημιουργία σχετικής Ένωσης στην Κύπρο και συνεχίζονται οι επαφές ώστε να βρεθεί η καλύτερη και πιο αποδοτική «φόρμουλα».

 4. Για όλα όσα αναφέρονται θα σταλούν σχετικά άρθρα στο Πανελλήνιο Περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ προς δημοσίευση και προβλέπεται να αναρτηθούν και στην Ιστοσελίδα με μορφή «διαβούλευσης» (2012)

.ΣΗΜ. : 1.Σχεδόν όλες οι δράσεις  και οι παρεμβάσεις(οι σημαντικότερες) που έγιναν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος αναρτήθηκαν στο Blog & στο fbgroup που διαχειριζόμαστε , εμπλουτισμένες με κείμενα και φωτογραφίες . (2009-2012)

2. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ ΗΤΑΝ ΚΟΙΝΑ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

5. Κατά τις επισκέψεις στην Περιφέρεια Λεμεσού επίσης(λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις – συνέδρια) , αναπτύξαμε τους θεσμούς & το νομοθετικό πλαίσιο των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα  , παρατηρώντας ότι η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων εκ μέρους  των Σχολικών Συμβούλων ή Επιθεωρητών Εκπαίδευσης (όπως γίνεται στην Κύπρο) , δεν διευκολύνει τις διαδικασίες , αλλά και την υποστήριξη των σχολικών Μονάδων έτσι ώστε να λειτουργούν τα προγράμματα αυτά με τη  μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία , βασιζόμενοι στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας > διερευνητική – ανακαλυπτική & εποικοδομητική μάθηση κατά Bruner & Piaget και τις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες του Vygotsky  , αλλά και στους σκοπούς και στόχους της Π.Ε. (2010-2012)

 

 

   

6.  Κατά τις επισκέψεις των συναδέλφων Κυπρίων στην Ελλάδα  οργάνωσε και υλοποίησε επισκέψεις σε σχετικούς φορείς και δομές , ώστε να υπάρχει άμεση και καλύτερη εικόνα αυτών : (ΚΕΜΕΒΟ περιοχή λίμνης Κάρλα – ΚΠΕ Μακρινίτσας – Σχολική Μονάδα 33ο Δ.Σ. που υλοποιεί προγράμματα Π.Ε. & στο Δήμο Βόλου – πρόεδρο επιτροπής παιδείας). Το ενδιαφέρον των Κυπρίων Εκπαιδευτικών και της Διοίκησης ήταν φανερό καθώς δεν υπάρχουν εκεί θεσμοί και δομές οργανωμένες όπως στον Ελλαδικό χώρο και πρόκειται να γίνουν προτάσεις  στο δικό τους Υπουργείο.

 7. Συμμετείχε με παρουσίαση και παρεμβάσεις στο Συνέδριο που διοργάνωσαν οι συνεργαζόμενοι φορείς της Κύπρου , στην «Ακτή Κυβερνήτη» και καταγράφηκαν πολλά  στοιχεία της Κυπριακής Εκπαίδευσης και της Διοίκησης , ιδιαίτερα από τις πολύ καλές παρουσιάσεις των καθηγητών Πανεπιστημίων που ήταν εισηγητές . Το ευχάριστο στην συμμετοχή αυτή ήταν το ότι οι δύο Χώρες συμφωνούν σχεδόν σε όλα που αφορούν τα Εκπαιδευτικά τους συστήματα και διαφάνηκε ότι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις δεν είναι μακριά ο χρόνος που θα κινηθούμε προς μια καλύτερη  , αποδοτικότερη και δυναμική  Εκπαιδευτική Πολιτική με συνεργασίες και την μέγιστη προστιθέμενη αξία για μια Παιδεία σύγχρονη , αποτελεσματική σε όλους τους τομείς της , αξιοκρατική και ελπιδοφόρα. (2011)

 

 8.  Συμμετείχε με παρουσιάσεις του όλου προγράμματος και των καλών πρακτικών , στις Κεντρικές εκδηλώσεις παρουσίασης των προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων , που διοργανώνει στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η Δ/νση Π.Ε. του Νομού μας . Σε αυτές συμμετέχουν πολλοί εκπαιδευτικοί (με παρουσιάσεις των μαθητών τους) και έτσι δόθηκε η ευκαιρία για διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος , πράγμα που θεωρούμε πολύ σημαντικό και το ίδιο μήνυμα λάβαμε και από τους συναδέλφους που παραβρέθηκαν . (2010-2011-2012)

 

 9.  Συνδιοργάνωσε με το τμήμα περιβάλλοντος ΣΕΑΝ  Μαγνησίας Εκδήλωση με Περιβαλλοντικά θέματα (Υγρότοποι της Πατρίδας μας – Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά παιχνίδια) , όπου πάλι δόθηκε η ευκαιρία για παρουσίαση του προγράμματος regio… σε μη εκπαιδευτικούς αυτή τη φορά  , αλλά  ευαισθητοποιημένους σε θέματα εθελοντισμού – οικολογίας & εκπαίδευσης συμπολίτες μας οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση. (2011-2012)

 10.  Συνδιοργάνωσε με τους εταίρους του προγράμματος  και συμμετείχε με παρουσίαση στο τελικό συνέδριο που έγινε στο Βόλο με θέμα «Αποτελεσματική Διοίκηση – Αποτελεσματική Επικοινωνία: Ένας κοινός στόχος» , στο οποίο παραβρέθηκαν το σύνολο των Διευθυντών και Προϊσταμένων του Νομού , είχε ιδιαίτερη επιτυχία και το πρόγραμμά μας «μεταφέρθηκε» έτσι σε κάθε σχολική μονάδα με τον καλύτερο τρόπο. (2012)

 11.  Τέλος διοργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- Αποτελεσματική Διοίκηση – Αποτελεσματική Επικοινωνία: Ένας κοινός στόχος», απευθυνόμενη στα μέλη της , σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & στο ευρύτερο κοινό , στις 20/7/2012 , στο οποίο αναφέρθηκαν και τα αποτελέσματα από τις καλές πρακτικές που καταγράφτηκαν όλο αυτό το διάστημα π.χ. διάχυση –αξιοποίηση καλών πρακτικών διοίκησης και επικοινωνία που εφαρμόζονται στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό χώρο (αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αξιοποίηση του διαδικτύου, κλπ), δημιουργία βάσης δεδομένων καλών πρακτικών διοίκησης και επικοινωνίας, ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας σε αρκετά θέματα, υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας μεταξύ συνεργαζόμενων φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία (μηνύματα SMS, ιστοσελίδες / ιστολόγια, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα ).

   Συμπερασματικά αναδείχθηκε ότι :   Η καλή συνεργασία σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών αρχών με άλλους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (συνδέσμους γονέων, ενώσεις εκπαιδευτικών κ.λ.π.), έχει θετικά αποτελέσματα (καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξοικονόμηση χρόνου, αποφυγή συγκρούσεων, δημιουργία κοινού οράματος, εξασφάλιση πόρων κ.λ.π.).

   Ο πλήρης φάκελος του σεμιναρίου θα αποσταλεί στα ανά τη Χώρα παραρτήματα της ΠΕΕΚΠΕ μα στόχο την ευρύτερη δημοσιοποίηση του Προγράμματος  , πράγμα που θεωρούμε σημαντικό και αναγκαίο , ανοίγοντας ορίζοντες για κάτι καλύτερο στο χώρο της εκπαίδευσης , αλλά και της γενικότερης συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται σε αυτή.

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας κατά την δίχρονη διάρκεια του προγράμματος και να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε τέτοιες ενέργειες που μόνο καλό κάνουν σε όλους εμάς που ταχθήκαμε να υπηρετούμε τον ευαίσθητο χώρο της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ