Συνέδρια

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://sites.google.com/site/6osynedriopeekpe/

Άρθρα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ιωάννινα, 26-28 Νοεμβρίου 2010
ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
 

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Αθήνα, 9-10-11 Νοεμβρίου 2007

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Περισσότερα στο

http://kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=214

 

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

15-17 Οκτωβρίου 2004, Ουρανούπολη, Χαλκιδική
«Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες»