6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://sites.google.com/site/6osynedriopeekpe/

Άρθρα