Για το Περιοδικό

Το περιοδικό της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση», από την έκδοση του το 1994 και μέχρι το "μετασχηματισμό" του σε ηλεκτρονικό περιοδικό το 2012, εκδίδεται και κυκλοφορεί από Συντακτική Ομάδα του Παραρτήματος της Κεν. Μακεδονίας, για λογαριασμό ολόκληρης της Ένωσης.

Η Π.Ε αποτελεί ένα ανοικτό πεδίο για συζήτηση και έρευνα, καθώς από την ίδια της τη φύση, συνενώνει ποικίλα θεωρητικά πεδία, που αφορούν τόσο σε θέματα περιβάλλοντος, όσο και εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα αναζητά νέες εκπαιδευτικές πρακτικές - πέρα από τις νόρμες του παραδοσιακού σχολείου – πρακτικές που στοχεύουν στην αλλαγή αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, για ένα βιώσιμο μέλλον.

Θεμελιακό στοιχείο στη μελέτη των θεμάτων που την απασχολούν αποτελεί, τόσο η ολιστική θεώρηση όσο και η διεπιστημονική τους προσέγγιση. Οπτική που απαιτεί την επανεξέταση όλων των εγκαθιδρυμένων διαχωρισμών και δυϊσμών π.χ όπως:

Άνθρωπος – Φύση : Την επανεξέταση αυτής της σχέσης

Θεωρία – Πράξη: Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια πρακτική διαδικασία που δεν επιτελείται σε θεωρητικό κενό και ούτε υπάρχει εκπαιδευτική θεωρία ανεξάρτητη από την εκπαιδευτική πράξη, κ.α

Με δεδομένο το παραπάνω πλαίσιο παραδοχών στην προσέγγιση όλων των θεμάτων της Π.Ε, το περιοδικό φιλοδοξεί να φιλοξενεί, τόσο κείμενα έρευνας και μελέτης όσο και πρακτικών εφαρμογών μέσα στην εκπαίδευση.

Οι στόχοι του περιοδικού

  • Να αποτελέσει χώρο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, φιλοξενώντας άρθρα, κείμενα και μελέτες που αφορούν θέματα περιβάλλοντος και εκπαίδευσης
  • Να φιλοξενήσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται σε θέματα ΠΕ
  • Να αποτυπώσει τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών
  • Να διερευνήσει τη διαλεκτική σχέση θεωρίας και πράξης
  • Να καταγράφει Παγκόσμια και Τοπικά γεγονότα που αφορούν την ΠΕ
  • Να ασχοληθεί με τις μεθόδους, τους προσανατολισμούς και το θεσμικό πλαίσιο της ΠΕ
  • Να συμβάλλει στην προσπάθεια να αλλάξει η σχέση του Ανθρώπου με τη Φύση
  • Να επαναπροσδιορίσει την έννοια της Ανάπτυξης με στόχο την Αειφορία
  • Το περιοδικό απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτές των φορέων διαχείρισης περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών οργανώσεων, που αναπτύσσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος.
  • Φιλοδοξεί να φιλοξενήσει άρθρα, ερευνητικές μελέτες και κείμενα που αφορούν τόσο σε θεωρητικούς προβληματισμούς όσο και σε μεθόδους και πρακτικές γύρω από τα θέματα του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης.

 Η λειτουργία του περιοδικού

Η Συντακτική Επιτροπή έχει την ευθύνη ταξινόμησης της ύλης στις Ενότητες του περιοδικού.

Ερευνητικές εργασίες, άρθρα και μελετητικές εργασίες που αποστέλλονται από τους συγγραφείς για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού, δημοσιεύονται στην ενότητα «ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ».

Άλλα κείμενα: προσεγγίσεις πρακτικών εφαρμογών στα σχολεία, θέματα θεσμικού πλαισίου και λειτουργίας των ΚΠΕ, θέματα Κοινωνίας και Περιβάλλοντος, Βιβλιοπαρουσιάσεις, Συνεντεύξεις, κλπ, δημοσιεύονται σε αντίστοιχες «ΕΝΟΤΗΤΕΣ».