Νερό

Τεύχος: 14 (59)

Τεύχος: 10 (55)

  • Το νερό είναι προϋπόθεση της φυσικής ζωής. Είναι, ωστόσο, το απόλυτο φαινόμενο, αφού κάθε διάσταση του ανθρώπου καθορίζεται από το νερό, τόσο το σώμα όσο και η ψυχή του. Ποια είναι, λοιπόν, η θέση του στην ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος και του πολιτισμού; Στην εργασία αυτή θα γίνει μια περιήγηση στον άυλο πολιτισμό του νερού, με αναφορά στη θεωρία των 4 στοιχείων της ελληνικής αρχαιότητας και στις αντίστοιχές της σε άλλους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς, καθώς και στους συμβολισμούς του νερού που έχει εντοπίσει η έρευνα, χρησιμοποιώντας ως πηγές τη μυθολογία, τις θρησκείες και τις τέχνες διαφόρων τόπων και εποχών.

Τεύχος: 8 (53)

Τεύχος: 7 (52)

  • Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό», το οποίο υλοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας , προσεγγίστηκε μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις και τη μέθοδος της έρευνας - δράσης. Οι μορφές τέχνης που αξιοποιηθήκαν ήταν η ζωγραφική, η λογοτεχνία με τη συγγραφή παραμυθιού, η ηχογράφηση του παραμυθιού σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και η αναμετάδοσή του, η μετατροπή του παραμυθιού σε σενάριο, η παραγωγή ταινίας μικρού μήκους και τέλος η οργάνωση τελετής λήξης του σχολικού έτους από την περιβαλλοντική ομάδα, που περιελάμβανε παρουσιάσεις δράσεων, χορό, τραγούδι και προβολή της ταινίας. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογείται και να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα ή η αποδοτικότητα κάθε δράσης, υιοθετήθηκε το μοντέλο της έρευνας - δράσης, η οποία επιτρέπει τη διερεύνηση της βήμα προς βήμα διαδικασίας, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και να επιφέρονται βελτιώσεις και αναπροσαρμογές. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα - δράση ήταν το ημερολόγιο, η παρατήρηση και οι συνεντεύξεις σε μαθητές.
  • Ο «δρόμος του νερού», το μονοπάτι που εξασφάλιζε άλλοτε την επικοινωνία της Παλαιάς Καβάλας με την πόλη της Καβάλας, αναβιώνει, για να διηγηθεί ιστορίες, να αναδείξει τον πλούτο του, να συνεισφέρει στο τουριστικό προϊόν του τόπου του, να προσφέρει αναψυχή.

Τεύχος: 6 (51) - 2014

  • Μπορεί μία εκδήλωση παρουσίασης εργασιών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των μαθητών στο τέλος της χρονιάς, πέρα από την ικανοποίηση και χαρά των συμμετεχόντων, να δράσει εκπαιδευτικά και να επηρεάσει τους προσκεκλημένους ενήλικες; Μπορεί η Π.Ε. να υπερβεί τα όρια του σχολείου και να συνδεθεί με την κοινωνική πραγματικότητα που είναι και το ζητούμενο; Σε αυτό το άρθρο καταγράφουμε το χρονικό μίας εκπαιδευτικής δράσης Π.Ε., προϊόν συνεργασίας Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας, που έγινε προσπάθεια αυτής της σύνδεσης με την αφορμή του δημοψηφίσματος για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη.

Τεύχος: 3 (48)

Τεύχος: 1 (46)

  • Η καινοτόμος δράση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Νερό, πηγή ζωής» από τον εκπαιδευτικό Σπινθηρόπουλο Χαράλαμπο και τους/τις μαθητές/τριες του Δ1΄ τμήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου – Κορδελιού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010 – 11. Το πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε επιμέρους ενότητες - υποθέματα, οι οποίες σε γενικές γραμμές αφορούσαν: α) στον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τη σπατάλη νερού στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, β) στις επιπτώσεις που έχει, στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, η αλόγιστη διαχείριση του νερού (λειψυδρία), γ) στους τρόπους εξοικονόμησης του δ) στα προβλήματα που δημιουργούνται από τη ρύπανση – μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, ε) στην ατομική και συλλογική ευθύνη, αλλά και στις δυνατότητες που διαθέτει ο άνθρωπος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης στ) στα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση του νερού τόσο σε οικολογικό επίπεδο (προστασία περιβάλλοντος - υγρότοπων - χλωρίδας - πανίδας) όσο και σε σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.
  • Το 2o Δημοτικό Σχολείο Πεύκων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/Comenius-Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις, υλοποίησε τη διετία 2010-12 πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το νερό με τίτλο «Water, Aqua - The Essential Resource».
Εγγραφή στο Νερό