«Νερό, Πηγή ζωής»: Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Η καινοτόμος δράση προέκυψε μετά από προβληματισμό που αφορούσε στην κατάσταση που επικρατούσε στο σχολικό κτήριο σε σχέση με τις χαλασμένες βρύσες και καζανάκια καθώς και τις διαρροές που κατά καιρούς παρουσιάζονταν. Στη συζήτηση που επακολούθησε σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να δράσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, οδηγηθήκαμε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης που υπήρχε αρχικά να πληροφορηθούμε σχετικά με την αξία του νερού στη ζωή μας και τον τρόπο διαχείρισής του και μετά να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου για την ανάγκη εξοικονόμησης του νερού και τους τρόπους με τους οποίους αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Έτσι λοιπόν, με τη συζήτηση, τον προβληματισμό, τη συνειδητοποίηση του προβλήματος και της αναγκαιότητας δράσης, που αποτελούν μερικές από τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού και υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας, η τάξη μας προσανατολίστηκε στην εφαρμογή του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος.

Παράλληλα, πρόκειται για ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητα των μαθητών/τριών. Επίσης, το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της ζωής στον πλανήτη μας, η ρύπανση – μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τις ανθρώπινες δραστηριότητες δημιουργεί κινδύνους τόσο για την υγεία μας όσο και για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής στη Γη. Απ’ την άλλη, η κλιματική αλλαγή και η αλόγιστη υπερκατανάλωση οδηγούν σε έντονα φαινόμενα λειψυδρίας και στη χώρα μας. Όλα τα παραπάνω κάνουν επιτακτική την ανάγκη ευαισθητοποίησης των παιδιών, ώστε αφενός να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και αφετέρου να δραστηριοποιηθούν στην προστασία του φυσικού πλούτου αλλά και της υγείας τους και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σχέδιο Εργασίας (Project): H επιλογή του θέματος εντάσσεται στo πλαίσιo των ενδιαφερόντων των παιδιών και συγκεκριμένα γίνεται από τα ίδια τα παιδιά. Ο προβληματισμός προκύπτει από το άμεσο περιβάλλον τους και αφορά στη διαχείριση του νερού στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Η κάθε ομάδα ανέλαβε να διεκπεραιώσει εργασίες οι οποίες αφορούσαν σε συγκεκριμένα θέματα κάθε φορά π.χ., μόλυνση θαλασσών, λιμνών, ποταμών, υπόγειων νερών, τρόποι πρόληψης – τρόποι εξοικονόμησης νερού κ.ά., κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγησή μου, φροντίζοντας πάντα για την ανατροφοδότησή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των παιδιών, η συμμετοχή όλων ανάλογα με τις δυνατότητές τους, η ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού και της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών καθώς και η τόνωση του αυτοσυναισθήματος των αδύναμων μαθησιακά παιδιών κ.λπ..

Βιωματική μέθοδος: Μέσα από την ενεργό συμμετοχή των παιδιών τόσο στις δραστηριότητες που αφορούσαν σε ζητήματα συλλογής πληροφοριών και παρουσίασής τους στην τάξη όσο και στην επιτόπια παρατήρηση και έρευνα σε επίπεδο σχολείου, σπιτιού και κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεών μας.

Διαθεματική προσέγγιση: Σύνδεση του προγράμματος με τις επιμέρους σχετικές ενότητες ή κεφάλαια μαθημάτων του Α.Π.

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διαθεματική προσέγγιση των επιμέρους ζητημάτων του προγράμματος υλοποιήθηκε σε σύνδεση με τις παρακάτω ενότητες των μαθημάτων του Α.Π.:

Γλώσσα

 • 2η ενότητα: «Ρώτα το νερό… τι τρέχει»: Ο κύκλος του νερού – ποτάμια και λίμνες της περιοχής μας – μόλυνση – το νερό στη θρησκεία, στους μύθους και στις παραδόσεις – παλιά και νέα επαγγέλματα του νερού – το λεξιλόγιο του νερού – τρόποι εξοικονόμησης και ατομική ευθύνη – φράγματα – υδραγωγεία – ύδρευση σπιτιών άλλοτε και τώρα.
 • 4η ενότητα: «Εμένα με νοιάζει…»: Λειψυδρία – κλιματική αλλαγή – υδροβιότοποι - σκουπίδια στη θάλασσα και μόλυνση, επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και στην υγεία. 
 • Παράλληλα, τα παιδιά εξασκήθηκαν:

        - στον καθοδηγητικό λόγο με τη συγγραφή κανόνων εξοικονόμησης νερού

        - στη σύνταξη ευρηματικού, σύντομου και περιεκτικού μηνύματος (σλόγκαν) για την αφίσα ευαισθητοποίησης

        - στη συγγραφή θεατρικού κειμένου (Θέατρο Σκιών: «Οικονομία στο νερό… με τον Καραγκιόζη υδραυλικό»)  

        - και τέλος στη σύνταξη κειμένου πρόσκλησης (πρόσκληση γονέων για την παρουσίαση του προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πρόσκληση μαθητών/τριών των άλλων τάξεων για την παρακολούθηση του θεάτρου σκιών)

Ανθολόγιο: «Όπου η Τρελούτσικη γίνεται ένας ήλιος…»: Ο κύκλος του νερού.

Μελέτη Περιβάλλοντος:

 • 1η ενότητα: «Ελλάδα - Η χώρα μας»: Ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας – υδροβιότοποι, ζώα και φυτά  - μόλυνση ποταμών, λιμνών θαλασσών (Κορώνεια - Θερμαϊκός), αιτίες, αποτελέσματα και πρόληψη μόλυνσης – αξία και χρήση νερού – παραλίμνιες και παραθαλάσσιες πόλεις – φράγματα και τεχνητές λίμνες της περιοχής μας και της Ελλάδας, χρησιμότητα και επίδραση στο περιβάλλον – ύδρευση πόλεων.
 • 2η ενότητα: «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών»: Μύθοι και θρύλοι σχετικοί με το νερό – παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια –παλιά γεφύρια, υδραγωγεία και νερόμυλοι. Σύγχρονα έργα και κατασκευές σχετικά με το νερό (γέφυρες – υδροηλεκτρικά εργοστάσια) – αθλήματα του νερού. 
 • 3η ενότητα: «Η φύση είναι το σπίτι μας»: Υδροβιότοποι, ζώα και φυτά – ρύπανση – μόλυνση νερού – βιολογικός καθαρισμός και ανακύκλωση νερού – εξοικονόμηση – ποσότητα νερού στη φύση – αναλογία αλμυρού – γλυκού νερού στον πλανήτη – το νερό δεν είναι ανεξάντλητο – χρήση νερού και εξοικονόμηση – μόλυνση θαλασσών αιτίες - αποτελέσματα – κίνδυνοι από τη μόλυνση του νερού για ζώα, φυτά και ανθρώπους.
 • 4η ενότητα: «Επαγγέλματα και προϊόντα στον τόπο μας»: Παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα σχετικά με το νερό
 • 5η ενότητα: «Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας»: Η αξία του νερού στη διατροφή και την καθαριότητά μας.
 • 6η ενότητα: «Μελετάμε το φυσικό κόσμο»: Μείγματα και διαλύματα – ο αέρας στο νερό και η σημασία του στη διατήρηση της ζωής μέσα σε αυτό – κύκλος νερού (πάγος – νερό – υδρατμοί).

Μαθηματικά: Επίλυση προβλημάτων με θέμα το νερό (λογαριασμοί ύδρευσης) - οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών (Ραβδογράμματα).

Ιστορία:

 • 2ο κεφ.: «Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες» & 5ο κεφ.: «Νέες αποικίες των Ελλήνων: ίδρυση πόλεων δίπλα σε ποτάμια, λίμνες ή θάλασσα από τα προϊστορικά χρόνια - αποικίες αρχαίων Ελλήνων γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα – ανάπτυξη εμπορίου και ναυσιπλοΐας.
 • 8ο κεφ.: «Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής»: Η ύδρευση των αρχαίων πόλεων – «Ευπαλίνιο όρυγμα» στη Σάμο.
 • 18ο κεφ.: «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας»: Η ναυτική παράδοση των Ελλήνων.
 • 33ο κεφ.: «Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου»: Παραδόσεις ελληνικού λαού «Ο Μεγαλέξανδρος και το αθάνατο νερό»

Αγγλικά: Το λεξιλόγιο του νερού. 

Θρησκευτικά: Το νερό στις θρησκείες (τελετές – μυστήρια).

Αισθητική Αγωγή:

 • 2η ενότητα: Β3 «Μέσα στο νερό μορφές! Αντικατοπτρισμοί» & Β6 «Παραδοσιακές – σύγχρονες γέφυρες»
 • Κατασκευή αφισών ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης – προσκλήσεων – κολάζ κ.ά.
 • Κατασκευή φιγουρών θεάτρου σκιών (Καραγκιόζης)

Θεατρική Αγωγή: Προετοιμασία για τη σχετική με το θέμα μας θεατρική παράσταση σκιών.     

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, όπως προαναφέρθηκε, συνδέθηκαν με όλα τα μαθήματα. Παράλληλα, εκτός των γενικών στόχων περί ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αναθεώρησης αντιλήψεων και πρακτικών, υιοθέτησης νέων στάσεων και συμπεριφορών καθώς και απόκτησης περιβαλλοντικής συνείδησης, εξυπηρετήθηκαν και στόχοι που αφορούσαν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών/τριών, στη βελτίωση του προφορικού και γραπτού τους λόγου, στην ανάπτυξη συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος και τέλος στην ψυχοσυναισθηματική και αισθητική ανάπτυξή τους.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου – Ιουνίου και η διάρθρωσή του σε επιμέρους θέματα (υποθέματα) θεωρήθηκε απαραίτητη ώστε να γίνει μια κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα.

Μετά τον αρχικό προβληματισμό και τον προσανατολισμό των παιδιών στην υλοποίηση του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Τα μέλη της κάθε ομάδας ήταν διαφορετικού μαθησιακού επιπέδου, ώστε καθένα από αυτά να συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του και παράλληλα να μην επηρεάζεται η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της δουλειάς της κάθε ομάδας, γεγονός που ενδεχομένως θα δημιουργούσε ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των ομάδων ή εσωομαδικές συγκρούσεις και ταυτόχρονα αίσθημα μειονεξίας στα πιο αδύναμα παιδιά.

1ο ΥΠΟΘΕΜΑ: Έλεγχος και καταγραφή βλαβών και διαρροών στο σχολείο και το σπίτι

- Τα παιδιά ανά ομάδες έλεγξαν τα καζανάκια και τις βρύσες στις τουαλέτες, στην αυλή και το κυλικείο του σχολείου και ενημέρωσαν τη διευθύντρια για τις βλάβες και τις διαρροές, η οποία φρόντισε για την επισκευή τους.

  Καταγραφή βλαβών και διαρροών στο σχολείο

 - Η ίδια δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και στο σπίτι. Τα παιδιά κινητοποίησαν τους γονείς τους για την επισκευή των βλαβών, αφού πρώτα ενημερώθηκαν και τα ίδια για την αξία του νερού στη ζωή μας και την ανάγκη εξοικονόμησής του. Σε αυτή την εισαγωγική δράση χρησιμοποιήθηκε υλικό από την ιστοσελίδα της MEDSOS.

 2ο ΥΠΟΘΕΜΑ: Καταγραφή δραστηριοτήτων οικογένειας σχετικών με την κατανάλωση νερού

- Για μία εβδομάδα τα παιδιά κατέγραψαν τις δραστηριότητες της οικογένειάς τους σε σχέση με την κατανάλωση νερού στο σπίτι και υπολόγισαν τα λίτρα νερού που ξοδεύτηκαν. Παράλληλα συζητήσαμε αν κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες ήταν περιττές ή θα μπορούσαν να περιοριστούν.

- Επεξεργαστήκαμε λογαριασμούς νερού (μονάδες μέτρησης – τιμή) εντοπίζοντας και την οικονομική διάσταση της υπερκατανάλωσης νερού και παράλληλα, μέσα από αυτούς εξασκηθήκαμε στις πράξεις δεκαδικών.

 3ο ΥΠΟΘΕΜΑ: Εξοικονόμηση νερού

- Συζητήσαμε για τη σπατάλη του νερού και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στην εξοικονόμησή του. Μελετήσαμε και επεξεργαστήκαμε υλικό από τις ιστοσελίδες της ΕΥΑΘ, της ΕΥΔΑΠ, του Δικτύου της MEDSOS (εκπαιδευτικό υλικό), καθώς και του Μουσείου Ύδρευσης

- Με βάση τα παραπάνω, συζητήσαμε και καταγράψαμε δώδεκα κανόνες εξοικονόμησης νερού τους οποίους αναρτήσαμε σε μεγάλο μέγεθος στο διάδρομο του Σχολείου, ώστε να ενημερωθούν και τα παιδιά των άλλων τάξεων.

  

Οι κανόνες εξοικονόμησης νερού

- Κάθε παιδί ανέλαβε να εικονογραφήσει έναν κανόνα και η δουλειά μας, μαζί με τους κανόνες, αποτέλεσε το υλικό για την κατασκευή ενός ημερολογίου για το 2011 (Ημερολόγιο του νερού), το οποίο μοιράστηκε στους/στις μαθητές/τριες του τμήματος.  

     

Ένα μέρος του ημερολογίου

 - Οι ίδιοι κανόνες παρουσιάστηκαν στις 22 Μαρτίου («Παγκόσμια ημέρα νερού») στα παιδιά του σχολείου και μοιράστηκαν στα υπόλοιπα τμήματα.

- Τα παιδιά ανέλαβαν να συντάξουν από ένα σύντομο και περιεκτικό μήνυμα (σλόγκαν) για την αφίσα ευαισθητοποίησης με θέμα την εξοικονόμηση νερού, όμως μετά την ψηφοφορία αποφασίστηκε να κατασκευαστούν δύο αφίσες, δεδομένου ότι υπήρξε ισοψηφία μεταξύ δύο σλόγκαν. Ως καλύτερα ψηφίστηκαν: 1. «Πολύτιμο αγαθό είναι το νερό, το εξοικονομούμε για να ‘χουμε να πιούμε» και 2. «Του νερού η εξοικονόμηση είναι σημαντική κι άμα θέλουμε να γίνει πρέπει να ‘ναι ομαδική».    

   

 Οι αφίσες ευαισθητοποίησης

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής

4ο ΥΠΟΘΕΜΑ: Το πρόβλημα της λειψυδρίας

- Επεξεργαστήκαμε κείμενα και φωτογραφίες σχετικές με την ξηρασία και την έλλειψη νερού που μαστίζει περιοχές της Ασίας και της Αφρικής καθώς και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι των περιοχών αυτών, λόγω της έλλειψης ή της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού.

-  Εντοπίσαμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν διάφορες ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις (Unisef – Action-aid – Γιατροί χωρίς σύνορα - MEDSOS - WWF – GREENPEACE) στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

- Συζητήσαμε το πρόβλημα της ερημοποίησης που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν ακόμη και περιοχές της χώρας μας λόγω της αλόγιστης κατανάλωσης νερού, ιδιαίτερα στη γεωργία. 

5ο ΥΠΟΘΕΜΑ: Το ταξίδι του νερού από την πηγή στη βρύση μας

Η ύδρευση της πόλης μας

- Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ύδρευσης, όπου ενημερωθήκαμε για τον τρόπο που υδρευόταν η Θεσσαλονίκη από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα, ξεναγηθήκαμε στο αντλιοστάσιο, χρησιμοποιήσαμε αντλίες και μάθαμε για τις περιοχές από όπου υδρεύεται σήμερα η πόλη μας.

  

Επίσκεψη στο Μουσείο Ύδρευσης

- Στην τάξη, εντοπίσαμε τις περιοχές αυτές στο χάρτη (Αλιάκμονας, Γαλλικός, πηγές Αραβησσού) και συζητήσαμε για την πορεία του νερού από την πηγή ως τη βρύση μας, χρησιμοποιώντας υλικό από την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Συντροφιά με τον Σταγονούλη της ΕΥΔΑΠ, μάθαμε για τη διαδικασία καθαρισμού του νερού στις Μονάδες Επεξεργασίας.

6ο ΥΠΟΘΕΜΑ: Μόλυνση νερού 

Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στην υγεία

- Με αφορμή την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή από τη διαρροή της πετρελαιοπηγής της BP, τα παιδιά μέσα από φωτογραφίες (power point) και κείμενα ευαισθητοποιήθηκαν σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργεί η μόλυνση του νερού στη χλωρίδα και πανίδα του πλανήτη μας και φυσικά στον άνθρωπο.

- Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας για τις λίμνες Βόλβη και Κορώνεια και ενημερωθήκαμε για τα φυτά και τα ζώα της περιοχής καθώς και για την ανεπανόρθωτη ζημιά που έχει προκληθεί στη λίμνη Κορώνεια. Παράλληλα, παρακολουθήσαμε πουλιά της περιοχής με τηλεσκόπιο και κιάλια.

  

Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Απολλωνίας

 - Ζητήθηκε από τα παιδιά να βρουν πληροφορίες, από το διαδίκτυο ή σχετικά φυλλάδια που τους δόθηκαν, για τη μόλυνση του Θερμαϊκού και της λίμνης Κορώνειας, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην τάξη. Μετά από συζήτηση εντοπίσαμε τις αιτίες και προτείναμε λύσεις.   

- Συντροφιά με τον Σταγονούλη της ΕΥΔΑΠ, μάθαμε για τον τρόπο λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών και συνειδητοποιήσαμε την αξία τους καθώς και τις ατομικές και συλλογικές ευθύνες για τη ρύπανση – μόλυνση των νερών, επιφανειακών και υπόγειων.

- Με αυτή την ευκαιρία, συζητήσαμε και καταγράψαμε εκείνες τις δραστηριότητες του ανθρώπου που μολύνουν τους υγρότοπους, καθώς και τους βασικούς τρόπους συμπεριφοράς τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε κατά την επίσκεψή μας σε περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

- Με βάση το χάρτη των υγρότοπων της πατρίδας μας που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar, εντοπίσαμε τις πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές (λίμνες Βόλβη και Κορώνεια – δέλτα Αξιού – Κερκίνη). 

- Εντοπίσαμε στο χάρτη τεχνητές λίμνες και φράγματα και συζητήσαμε για την αξία τους (αποταμίευση νερού, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, σημαντικοί υγρότοποι), αλλά και τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργούν (αλλαγή μικροκλίματος και ανάγλυφου περιοχής, καταστροφή βιότοπων και δημιουργία νέων, μετακίνηση πληθυσμών).

 7ο ΥΠΟΘΕΜΑ: Το νερό στα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα έθιμα και τις θρησκείες

- Καταγράψαμε παραδοσιακά επαγγέλματα που είχαν σχέση με το νερό (νερουλάς, παγοπώλης, μυλωνάς) καθώς και έθιμα του νερού (πιπεριά ή περπερούνα και αμίλητο νερό), τα οποία παρουσιάστηκαν στην τάξη.

- Αναζητήσαμε και βρήκαμε πληροφορίες για τη σημασία του νερού στις θρησκείες (χριστιανική, μουσουλμανική, ινδουιστική) και τις παρουσιάσαμε στην τάξη.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

- Μάθαμε πειραματιζόμενοι για τις τρεις καταστάσεις του νερού και μετρήσαμε τη θερμοκρασία βρασμού και πάγου. Φτιάξαμε διαλύματα και τα διαχωρίσαμε.

- Με διαγράμματα και σχηματικές αναπαραστάσεις μάθαμε για τον υδρολογικό κύκλο και τη σημασία του για τη συνέχιση της ζωής πάνω στη Γη.

- Πήραμε μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής του «Δικτύου Μεσόγειος SOS» με τίτλο: «Υδάτινες ιστορίες» και θέμα τη μόλυνση του νερού.

    

Μερικά από τα έργα των παιδιών

 - Κατασκευάσαμε φιγούρες του θεάτρου σκιών.

 

 Οι φιγούρες

Τέλος, γράψαμε ένα κείμενο θεάτρου σκιών με ήρωα τον Καραγκιόζη και τίτλο: «Οικονομία στο νερό… με τον Καραγκιόζη υδραυλικό», ετοιμάσαμε προσκλήσεις για την παράσταση και την παρουσιάσαμε στο τέλος της χρονιάς μαζί με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στα παιδιά του σχολείου και τους γονείς.

 

Από την παράσταση: «Οικονομία στο νερό… με τον Καραγκιόζη υδραυλικό»

 

Οι προσκλήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέσω των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων τα παιδιά ενημερώθηκαν, συζήτησαν, εκτίμησαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα σε σχέση με τα ζητήματα που διαπραγματευτήκαμε. Μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που ανέπτυξαν, συνειδητοποίησαν την αξία του νερού για τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη και τη σημασία της ατομικής ευθύνης του καθενός μας για τη διασφάλισή του. Ως προς την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών τους σε θέματα που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού και την ευαισθητοποίησή τους ως προς τη ρύπανσή του και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, δε θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σαφώς και υπήρξε ευαισθητοποίηση, αλλά η περιβαλλοντική συνείδηση δεν αποκτάται απλά και μόνο με την εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, απαιτεί μια συνεχή διαδικασία τριβής και ενασχόλησης με παρόμοια θέματα, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που δε θα περιορίζεται στο πλαίσιο του σχολείου, αλλά θα επεκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής τους ζωής. Παρόλα αυτά, κρίνω ότι έχουν τεθεί οι βάσεις και δόθηκαν τα ερεθίσματα που ενδεχομένως θα λειτουργήσουν ως «σπόρος» περιβαλλοντικής συνείδησης για το μέλλον.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χ., Υφαντής Γ., Νερό, αειφορική διαχείριση και περιβάλλον, Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – Κορδελιού, Θεσσαλονίκη, 2009

- Μωραΐτου Πηνελόπη, Βούλγαρης Γιώργος, Νερό, Άγκυρα, Αθήνα, 2008

- Noblet Jean – Francois, Levesque Catherine, Αγαπώ τον πλανήτη μου, Πατάκης, Αθήνα, 2008

- Pons Michele Mira, Το νερό, Πατάκη, Αθήνα, 2008

- Υ.Π.Ε.Κ.Α., Μυγδονία… στα ίχνη του χθες και του σήμερα, Λαγκαδάς, 2009

- Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Γνωρίζοντας τους υγρότοπους, Αθήνα, 1997

- Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα Παράθυρο στη φύση, Αθήνα, 2009

- Υπουργείο Γεωργίας, Υγρότοποι μια πολύτιμη εθνική κληρονομιά, Αθήνα, 2004

http://medsos.gr/medsos/

http://www.watersave.gr/site/content/blogcategory/24/38/

http://www.watersave.gr/site/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

http://www.watersave.gr/site/content/view/39/46/ http://kpe-http://www.foreaskv.gr/content.php?lang=gr

kastor.kas.sch.gr/biod_net/schools/2dimskidra-programme.htm

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/water.htm/contents.htm

http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=1010&extLang=

http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=060502&extLang=

http://www.eyath.gr/swift.jsp;jsessionid=56666F949A960930013C0140D0A04231?CMCCode=06010401&extLang=

http://www.eydeael.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=8

http://www.eydeael.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=22

http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/stagonoulispopup/gr/001.htm

http://www.eydap.gr/index.asp?a_id=114

http://www.auth.gr/virtualschool/2.4/youngs/Karpadakis.htm