Συνάντηση αντιπροσωπείας της Δ.Ε. με το Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας

Ενότητα: 

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου το απόγευμα, αντιπροσωπεία της νέας Δ.Ε. του Παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ, επισκέφθηκε το Δ/ντή του Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας κύριο Κ. Γιαννόπουλο και συζήτησε μαζί του τα παρακάτω θέματα:

 Α. Ενίσχυση της Π.Ε. στα Σχολεία:

 • Διευκόλυνση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν προγράμματα Π.Ε. (εφαρμογή της ισχύουσας Υ.Α. για συμπλήρωση ωραρίου).
 • Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που να ενισχύει την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στα Σχολεία (όπως είχε γίνει το 2002-06 με διαχειριστή το Παν/μιο Αιγαίου).
 • Απλοποίηση των διαδικασιών εγκρίσεων μετακινήσεων και συμμετοχών εκπαιδευτικών και μαθητών για δράσεις εντός Περιφερείας ή εντός της οικείας Δ/νσεως από την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης (Περιφερειακή ή τοπική - ανάγκη αποκέντρωσης).
 • Δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ΚΠΕ από σχολικές ομάδες Β/θμιας, που υλοποιούν ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο, βιωματικές δράσεις στο Γυμνάσιο, ή προαιρετικά μαθήματα για το περιβάλλον (συνδυασμός θεωρίας και πράξης).
 • Ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των Σχολείων που παίρνουν μέρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Ελλάδας – Κύπρου «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ».

 Β. Λειτουργία υποστηρικτικών δομών Π.Ε. – θεσμικά θέματα

 • Ανάγκη λειτουργίας νέων ΚΠΕ στην Αττική ή ενίσχυσης των ήδη λειτουργούντων με επιπλέον εκπαιδευτικούς, διότι ουσιαστικά και δεδομένης της οικονομικής κρίσης που δεν επιτρέπει μετακινήσεις στην επαρχία, αποκλείονται δεκάδες χιλιάδες μαθητές της Αττικής από προσβασιμότητα σε ΚΠΕ.
 • Ρύθμιση του θέματος της συνεργασίας Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Συμβούλων με βάση τις θετικές εμπειρίες της 20ετούς εφαρμογής του θεσμού.
 • Νέες συμβάσεις Υπουργείου Παιδείας με Δήμους και ΙΝΕΔΙΒΙΜ στα ΚΠΕ όπου έχουν λήξει οι δεκαπενταετείς προηγούμενες (δηλαδή όσες υπεγράφησαν μέχρι και 1998).
 • Κατανομή της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ ανά ΚΠΕ ανάλογα με το παραγόμενο έργο και τις υποδομές.
 • Διορθώσεις στο θεσμικό πλαίσιο των θεματικών δικτύων στη λειτουργία των οποίων υπάρχουν παρατυπίες και σπατάλες (Ταμείο, αριθμός συμμετοχών στελεχών Π.Ε. κ.ά).
 • Όρια στις ημέρες εκτός έδρας μετακίνησης εκτός Περιφερείας των στελεχών Π.Ε..
 • Λειτουργία ΣΕΚΠΕ
 • Λειτουργία Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση στη συνεργασία με το τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

 Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ο Δ/ντης κράτησε σημειώσεις και ζήτησε συνέχεια στη συνεργασία μας.

    
 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης

 
 

Ο Πρόεδρος

 

Γιώργος Φαραγγιτάκης