6ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ-2η Ανακοίνωση

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012

Αριθ. Πρωτ. 50

 

6οΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

 «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

στη σημερινή πραγματικότητα»

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

Το 6ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα:

«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

στη σημερινή πραγματικότητα»

θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.

 Στόχοι του Συνεδρίου είναι:

 • η αποτίμηση της 20ετούς και πλέον εμπειρίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,
 • οι προοπτικές της, αφενός  υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου  στο πλαίσιο επικείμενων  θεσμικών αλλαγών,
 • Το περιεχόμενο της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε σχέση με τη σημερινή κοινωνική - οικονομική  - πολιτισμική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.

 Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και να αναφέρεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρία της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
 2. Εκπαιδευτική έρευνα
 3. Σχολικά προγράμματα Π.Ε.
 4. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 5. Δίκτυα ΠΕ
 6. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού
 7. Διδακτική μεθοδολογία και προτάσεις
 8. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 9. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή
 10. Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
 11. Εργασίες στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο

 Ειδική θεματική ενότητα στο πλαίσιο του συνεδρίου αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αποτελεί:

« η Αειφορία σε εποχή πολύπλευρης κρίσης – Βιώσιμες Πόλεις»

με σκοπό να συζητηθούν θέματα έρευνας, παραδείγματα εφαρμογής πολιτικών και επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών  στη διαμόρφωση βιώσιμων πόλεων.

 Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις και τα εργαστήρια. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση συμποσίων ή εργαστηρίων στο πλαίσιο του συνεδρίου.

          Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται:

 

Μέχρι 30-10-12

Μετά τις 30 -10- 2012

Μέλη της Ένωσης  χωρίς εισήγηση 

που έχουν πληρώσει συνδρομή του 2012

20 ευρώ

30 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης 

χωρίς εισήγηση

40 ευρώ

50 ευρώ

Μέλη της Ένωσης με εισήγηση που έχουν πληρώσει συνδρομή

 του 2012

30 ευρώ

40 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης

με εισήγηση

50 ευρώ

60 ευρώ

Φοιτητές

 

10 ευρώ

20 ευρώ

 Σημ: η ετήσια συνδρομή στην Ένωση είναι 12 ευρώ.

  Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων.

 Το δικαίωμα συμμετοχής να κατατεθεί στην ALPHA BANK, στο λογαριασμό με αριθμό 136-002101-211916 με δικαιούχους Λεμπέση Κυριάκο,Πήλιουρα Παωαγιώτη. Η απόδειξη κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα, να σταλεί μέσω FAX στον αριθμό 2109911165.

 Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: d.s.peekpe@gmail.com.

 Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν  πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι τη Δευτέρα  17 Σεπτεμβρίου 2012. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com. To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word. Σε περίπτωση που το αρχείο που περιέχει το κείμενο της εργασίας δεν είναι δυνατόν λόγω μεγέθους να αποσταλεί ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να αποθηκευτεί σε CD και να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση:

Οι εργασίες -που θα υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή- θα κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προκειμένου να παρουσιαστούν στο συνέδριο και να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους  και παραπάνω από δύο συνολικά.

 Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών

  17 Σεπτεμβρίου 2012.

Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών

  20 Οκτωβρίου 2012

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο

  30 Οκτωβρίου 2012

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                       Ο Πρόεδρος

 

 

            Γιάννης Βλάχος                                               Νίκος  Στεφανόπουλος