10 Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Η Γεωγραφία στην Εποχής της Κρίσης.

Το 10ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 22 έως την 24 Οκτωβρίου 2014 από το Τμήμα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ γεωγράφων από διάφορες χώρες με κεντρικό θέμα την «γεωγραφία στην εποχή της κρίσης».

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν με ζητήματα σχετικά με το ρόλο της γεωγραφίας στη σημερινή κρίση, η οποία έχει αδιαμφισβήτητα και χωρικό χαρακτήρα, όπως και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων, τεχνικών και ερευνητικών συνεργασιών. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν μπορούν να απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την παγκόσμια και τοπική οικονομία και το περιβάλλον, του πληθυσμού και των φυσικών πόρων, της αλλαγής κλίματος, των υδάτινων πόρων, της γεωμορφολογίας, της γεωγραφικής εκπαίδευσης κ.λπ., γενικά με όλους τους τομείς που σχετίζονται με την υφιστάμενη κρίση.

Περισσότερες πληροφορίες, αίτηση και κόστος συμμετοχής στην ιστοσελίδα του συνεδρίου

 http://www.geo.auth.gr/10GeographyConf/index.html