Της θάλασσας και του βουνού οι θησαυροί του Πηνειού

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Της θάλασσας και του βουνού οι θησαυροί του Πηνειού

Σωματείο «ΔΡΥΑΣ» για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό του Κάτω Ολύμπου-Ανατολικού Κίσαβου-Πηνειού και Τεμπών

Το σωματείο «ΔΡΥΑΣ» (www.dryas.eu)   για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό του Κάτω Ολύμπου-Ανατολικού Κίσαβου-Πηνειού και Τεμπών, στην προσπάθειά του για την ανάδειξη και την παιδευτική αξιοποίηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Κάτω Ολύμπου, του Πηνειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό φάκελο με υλικό το οποίο εγκρίθηκε από το Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Αριθμ. Πρωτ. 69421/Γ7 14/7/2010.

Όλες οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον εκπαιδευτικό φάκελο βασίζονται στη βιωματική, ομαδοσυνεργατική και διεπιστημονική διδακτική μεθοδολογία και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου.

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 1. στο σχολείο από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες
 1. στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «της θάλασσας και του βουνού, οι θησαυροί του Πηνειού», που διαρκεί περίπου 3 ώρες και υλοποιείται με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών του συλλόγου «ΔΡΥΑΣ», στην έδρα του συλλόγου, (πρώην Σιδηροδρομικός Σταθμός Τεμπών), ή στο χώρο του Σχολείου, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα: 2410 610 715, κιν. 697 376 30 97 και 697 27 44 7 49

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος

είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν το περιβάλλον και τον πολιτισμό του  Κάτω Ολύμπου και της ευρύτερης περιοχής με πρωταγωνιστή τον Πηνειό ποταμό.

Στόχοι του προγράμματος

είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες

 • να εξοικειωθούν με το ιδιαίτερο περιβάλλον της περιοχής και ν’ αντιληφθούν την σπουδαιότητα του.
 • να γνωρίσουν σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας της ευρύτερης παραποτάμιας περιοχής, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.
 • να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ποταμού για την ποιότητα της ζωής των παραπήνειων περιοχών.
 • να γνωρίσουν τον πλούτο και τις λειτουργίες του οικοσυστήματος που αναπτύσσεται γύρω από το ποτάμι.
 • να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά.
 • να περάσουν από τη γνώση στην προσωπική έκφραση μέσα από τη δραματοποίηση και τη ζωγραφική.
 • να εκτιμήσουν την αξία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα διατήρησης της.

Ο φάκελος περιλαμβάνει:

 • Πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της περιοχής (κάρτες πληροφοριών)
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για τους μαθητές (φύλλα εργασίας, παζλ)
 • Δύο παιχνίδια με αποκλειστικό αποδέκτη τα παιδιά
 • Ένα χάρτη

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν πάντα να εμπλουτίζονται από τις ιδέες και το μεράκι κάθε εκπαιδευτικού και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε  κατάλληλο χώρο.

Εφαρμογή του προγράμματος

Στην έδρα του συλλόγου ΔΡΥΑΣ (μετά από τηλεφωνική επικοινωνία) η εφαρμογή του προγράμματος ξεκινά με μια άσκηση γνωριμίας και ακολουθούν οι παρακάτω δραστηριότητες με τη σειρά που περιγράφονται

1η Δραστηριότητα

Δίνουμε το γεωγραφικό στίγμα της περιοχής, πάντα με βασικό άξονα τον Πηνειό, με τη βοήθεια διαδραστικού χάρτη από τον οποίο αποσπώνται τα βασικότερα σημεία αναφοράς. Ύστερα από σύντομη ξενάγηση, αφαιρούμε τα αποσπώμενα σημεία και οι μαθητές καλούνται να τα επανατοποθετήσουν στη σωστή τους θέση.

2η Δραστηριότητα

Οι μαθητές αναζητούν μυστικά του Πηνειού και της κοιλάδας των Τεμπών, περνώντας από τον μύθο στην ιστορία. Έχουμε δημιουργήσει ένα μονοπάτι στο οποίο έχουμε κρυμμένες κάρτες με τον μύθο και την ιστορία της περιοχής σε έμμετρο λόγο. Οι μαθητές σε ομάδες αναζητούν τα κομμάτια του παζλ και ανασυνθέτουν την ιστορία.

3η Δραστηριότητα

Σε φυλλάδια, μέσα από εικονοιστορίες, οι μαθητές σε ομάδες γνωρίζουν την ταυτότητα της περιοχής (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, Δέλτα, χλωρίδα, πανίδα, δραστηριότητες, σύλλογος ΔΡΥΑΣ). Στη συνέχεια, συμπληρώνουν τις ίδιες εικονοιστορίες, οι οποίες είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να μην αποκαλύπτουν όλα τα στοιχεία.

4η Δραστηριότητα

Οι μαθητές παρατηρούν φωτογραφίες  σχετικές με τη ρύπανση του Πηνειού και του Περιβάλλοντος και συνειδητοποιούν  τις αλυσιδωτές αντιδράσεις των παρεμβάσεων και ενεργειών μας μέσα από ένα παιχνίδι ντόμινο, στα κομμάτια του οποίου απεικονίζονται φωτογραφίες.

5η Δραστηριότητα

Οι μαθητές οικειοποιούνται διάφορους ρόλους: πουλιά, δέντρα, ψάρια, εργοστασιάρχης, δημοσιογράφος, δήμαρχος κτλ., σχεδιάζουν σε ομάδες μία συνέντευξη και στη συνέχεια τη δραματοποιούν, εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους.

6η Δραστηριότητα

Οι μαθητές περνούν από τη γνώση, στην προσωπική έκφραση μέσα από τη ζωγραφική. Δημιουργούν γέφυρες. Τα έργα τους με θέμα «ΓΕΦΥΡΕΣ: Περνάω ποτάμια, ενώνω στεριές» λειτουργούν ως σύμβολα ελπίδας για τη διατήρηση της περιοχής.

Κλείσιμο του προγράμματος

Σε ένα πλατανόφυλλο αναγράφονται οι λέξεις ΘΥΜΑΜΑΙ  …. ΒΛΕΠΩ….ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ… Τις  οποίες συμπληρώνουν οι μαθητές και αφήνουν το φύλλο να το πάρει το ποτάμι.