Εγκυκλοπαίδεια Περιβάλλοντος για Νέους

Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Από το  Ίδρυμα  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),
πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ)

Η συγκεκριμένη εγκυκλοπαίδεια έχει παρουσιαστεί σε πολλούς ιστότοπους, πλην όμως θεωρήσαμε χρήσιμο, να γίνει και στο περιοδικό μας μία συνοπτική παρουσίασή της, ώστε να γνωστοποιηθεί η ύπαρξή της και σε όσους από τους αναγνώστες μας δεν έχουν μέχρι σήμερα σχετική πληροφόρηση.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, (που αφορούν διαχείριση, δράσεις, δραστηριότητες και δημιουργίες σχετικές με την ανάπτυξη, εξέλιξη και προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία), αξιολογείται ως χρήσιμη η παραχώρηση της ηλεκτρονικής 5-τομης έκδοσης e-book του έργου «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ», για απεριόριστο σύνολο χρηστών, με μοναδικό περιορισμό την μη εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου του. Η διάθεση του περιεχομένου αυτού προς τους εκπαιδευτικούς και τους ωφελούμενους, γίνεται μέσω του Ιστότοπου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr), στην Ενότητα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ», στο σύνδεσμο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΔ.Β.Μ.Π.Α.)». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» και να αποθηκεύσουν στο Η/Υ τους τον κάθε έναν από τους πέντε τόμους σε ξεχωριστά αρχεία PDF των 32 σελίδων το καθένα (μαζί με εξώφυλλο και οπισθόφυλλο).

Λίγα λόγια για τα περιεχόμενα του κάθε τόμου

Ο πρώτος τόμος (PDF 42,5 MB), αναφέρεται στη «Βιοποικιλότητα» με τα εξής επί μέρους θέματα: Τα πολλά πρόσωπα της ελληνικής χλωρίδας * Μαζικές εξαλείψεις και οι συνέπειές τους * Τι είναι η βιοποικιλότητα; * Λειτουργία του οικοσυστήματος * Το περιβάλλον και η επιστήμη του * Τα ελληνικά χερσαία οικοσυστήματα * Οι άνθρωποι αυξάνονται, άλλα είδη κινδυνεύουν * Οικολογία, οικοσύστημα και θεμελιώδεις έννοιες.

Ο δεύτερος τόμος (PDF 60,8 MB), έχει ως θέμα του την «Κλιματική Αλλαγή» και τους εξής τίτλους υποθεμάτων: Το κλίμα αλλάζει * Κλιματική αλλαγή * Κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα * Το φαινόμενο του θερμοκηπίου * Κλιματική αλλαγή και ακραία φαινόμενα * Τι μας περιμένει; * Το λιώσιμο των πάγων * Κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα * Αν δεν ξέρεις, ρώτα...

Ο τρίτος τόμος (PDF 69,5 ΜΒ)  με θέμα «Τα δάση του πλανήτη», περιλαμβάνει τα εξής: Ελληνικά δάση * Εθνικά πάρκα και εθνικοί δρυμοί * Η αξία του δάσους * Πυρκαγιές και άλλοι κίνδυνοι * Ερημοποίηση, ένα ύπουλο φαινόμενο * Ο Αμαζόνιος και τα τροπικά δάση.

Ο τίτλος του τέταρτου τόμου (PDF 57,2 MB) είναι «Υδάτινοι πόροι» με τα εξής περιεχόμενα: Το νερό στον πλανήτη μας * Ο κύκλος του νερού * Χρήσεις του νερού * Διαχείριση υδάτινων πόρων, ρύπανση και λύματα * Θάλασσες & υποβάθμιση θαλάσσιου περιβάλλοντος * Η αλιεία στην Ελλάδα * Ελπίδες για τη Μεσόγειο.

Ξεφυλλίζοντας κανείς τον πέμπτο τόμο (PDF 22 MB), που έχει ως θέμα του τη «Ρύπανση», μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για: Ατμοσφαιρική ρύπανση * Ρύπανση εδαφών * Θαλάσσια ρύπανση * Απορρίμματα και Διαχείριση * Σχετική κατάσταση στην Ε.Ε. * Ανακύκλωση υλικών.

Όλοι οι τόμοι διέπονται από πολυτροπικότητα, που συντίθεται από ευσύνοπτα περιεκτικά κείμενα εμπλουτισμένα με έγχρωμες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας ως προς το περιεχόμενό τους και με σχετικά καλή ανάλυση.

Η έκδοση είναι ελληνικά υποτιτλισμένη και εγκεκριμένη από την National Geographic Society.

Η πληροφόρηση αντλήθηκε από τον Ιστότοπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στον οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει και στη συνέχεια να κατεβάσει τους πέντε τόμους της εγκυκλοπαίδειας εδώ.

Καλή πλοήγηση.