Τ.Π.Ε.

Τεύχος: 8 (53)

  • Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που αφορούν δραστηριότητες και δημιουργίες σχετικές με την ανάπτυξη, εξέλιξη και προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό 5-τομο e-book «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» και να αποθηκεύσουν στο Η/Υ τους τον κάθε έναν από τους πέντε τόμους σε ξεχωριστά αρχεία PDF των 32 σελίδων το καθένα.

Τεύχος: 7 (52)

Τεύχος: 2 (47)

Τεύχος: 1 (46)

  • Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ανάπτυξη ο θεσμός των σχολικών συμπράξεων στα πλαίσια του προγράμματος Comenius. Οι συμπράξεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία της Ευρώπης να συνεργάζονται σε κάποιο κοινό θέμα (περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, κ.α.). Επιδιώκουν την αλληλογνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών, την επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Αξιοποιούν τις ΤΠΕ και συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και παιδαγωγικών καινοτομιών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Από το 1995, που η ΕΕ προώθησε το πρόγραμμα Comenius στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε μια σύμπραξη. Το θετικό αποτέλεσμα των συμπράξεων στην εκπαιδευτική διαδικασία οδήγησε στην αναγνώριση και καταξίωσή τους και στην αύξηση των προγραμμάτων που κατατίθενται για έγκριση στον Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
Εγγραφή στο Τ.Π.Ε.