Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Ιστότοπός του

Ενότητα: 

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τομέας ευθύνης του γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο, καθώς και η προώθηση περιβαλλοντικών αξιών και δράσεων στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητές, προσωπικό και φοιτητές), αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι οι εξής: 

α) Η καταμέτρηση και παρακολούθηση των επιδόσεων των περιβαλλοντικών δεικτών του Πανεπιστημίου, η ετήσια συλλογή των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από τις αρμόδιες γραμματείες, γραφεία και υπηρεσίες και η ετήσια σύνταξη της Περιβαλλοντικής Δήλωσης EMAS[1]. Επίσης, ο συντονισμός όλων των σχετικών τμημάτων του Πανεπιστημίου, ώστε να επιτευχθούν οι ετήσιοι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί στην Περιβαλλοντική Δήλωση.

β) Ο συντονισμός της Περιβαλλοντικής Ομάδας εθελοντών φοιτητών. Η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των μελών της πανεπιστημιακής και της ευρύτερης κοινότητας, σεμιναρίων, προβολών, επισκέψεων σε χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, δενδροφυτεύσεων, καθαρισμών, αναπλάσεων κοινωνικών χώρων, εκπαιδευτικών ασκήσεων – εκδρομών.

γ) Η ευαισθητοποίηση και προώθηση περιβαλλοντικών αξιών και δράσεων στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών, αναπλάσεων του Πανεπιστημιακού χώρου, προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, κ.α. Επίσης, η προώθησή τους στην τοπική κοινότητα μέσω εξωστρεφών δράσεων όπως: συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις - φεστιβάλ, οικολογική εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προβολή των δράσεων του γραφείου στα ΜΜΕ και στα social media.

δ) Η αποτελεσματική συνεργασία του γραφείου με τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την αειφορία, όπως η Πρυτανεία, το Τμήμα Προμηθειών, η Τεχνική Υπηρεσία, η Καθαριότητα, κ.α., αλλά και με εξωπανεπιστημιακούς φορείς, όπως ΜΚΟ, Δήμοι, εθελοντικές ομάδες, κλπ, για την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος του Ιδρύματος, αλλά και την αποτελεσματική προώθηση της αειφορίας.

ε) Η παρακολούθηση και τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και η δημοσιοποίηση και συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του γραφείου (http://www.perivpamak.gr ) με αυτήν.

Το γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διαμορφώνει τον βασικό άξονα των δράσεων του σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παίρνει από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος και αναφέρεται σε αυτό».

(Το πιο πάνω ενημερωτικό κείμενο αντλήθηκε αυτούσιο από τον ιστότοπο του γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΠΑ.ΜΑΚ.)

Ο Ιστότοπος του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

istotopos Pamak

Περιλαμβάνει συνδέσμους κουμπιά με ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για διάφορα θέματα. Η διάρθρωση των συνδέσμων και σελίδων του Ιστότοπου έχει ως εξής:

«ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ». Με το ενημερωτικό κείμενο, που παρατίθεται στη αρχή του άρθρου μας.

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΜΑΚ». Με δράσεις και δραστηριότητες του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής Ομάδας ανά θεματικό άξονα. Οι άξονες στους οποίους αναφέρεται είναι «Ανακύκλωση – Κόμποστ»,  «Αναπλάσεις χώρων», «Μπαχτσές – Οπωρώνας», «Σεμινάρια – Εκπαίδευση», «Δράσεις ευαισθητοποίησης».

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ». Με δράσεις και δραστηριότητες του Γραφείου και της Περιβαλλοντικής Ομάδας ανά ακαδημαϊκή χρονιά, σε αρχεία PDF, αρχής γενομένης από το 2010 – 2011.

Σ’ αυτόν τον σύνδεσμο, μπορεί κανείς να βρει και ενημερωτικό υλικό, σε αρχεία PDF, το oποίο είναι ενδεχομένως αξιοποιήσιμο στην εκπαιδευτική διεργασία και αφορά τα θέματα «“Ανάπτυξη” και κλιματική αλλαγή», «Τροφή – Νερό», «Ανακύκλωση», « Βιοποικιλότητα».

«ΠΟΛΥΜΕΣΑ». Με «Photo Gallery», «Video Gallery», «Αρθρογραφία» (σε αρχεία  PDF).

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ».  Περιλαμβάνει τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις του Πανεπιστημίου ανά ακαδημαϊκό έτος ή/και ανά ακαδημαϊκά έτη, αρχής γενομένης από το 2007 – 2008. Είναι πολυσέλιδα κείμενα, συνταγμένα σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς EMAS, τα οποία αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Πολιτική του ΠΑΜΑΚ.

 «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ». Εμπεριέχει Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία για το Περιβάλλον με θεματικές: «Γενικά», «Ατμόσφαιρα», «Υγιεινή και Ασφάλεια», «Θόρυβος», «Στερεά Απόβλητα», «Υγρά Απόβλητα και Νερό». Η κάθε θεματική αναπτύσσεται σε αρχείο PDF και για κάθε νόμο, κανονισμό, οδηγία, περιγράφει «σε τι αναφέρεται», τη «σχέση με το χώρο δραστηριοτήτων» και «τα όρια και διατάξεις που επιβάλλει».

Θα πρέπει να πούμε ότι, ενώ φαίνεται να υπάρχουν links που παραπέμπουν σε κάθε νομοθέτημα, τουλάχιστον όταν προσπαθήσαμε εμείς να τα προσπελάσουμε (στις 26/10/2014), δεν οδηγούσαν αυτά στους συγκεκριμένους «προορισμούς».  

Η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην Περιβαλλοντική Ομάδα, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο, συμπεραίνουμε ότι απευθύνεται όχι μόνο σε φοιτητές αλλά σε όλους, καθόσον στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Ομάδας αναφέρεται ότι: «[…] Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Πα.Μακ. απαρτίζεται από άτομα που αναλαμβάνουν περιβαλλοντικές δράσεις εντός και εκτός του Πανεπιστημιακού χώρου και είναι ανοιχτή στον καθένα».

Ευχόμαστε καλή πλοήγηση, στον αξιόλογο και χρήσιμο αυτόν Ιστότοπο, για τον οποίο αξίζουν συγχαρητήρια στους δημιουργούς  (Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΠΑΜΑΚ http://www.perivpamak.gr)

Δείτε και τη σελίδα της Περιβαλλοντικής Ομάδας στο facebook https://www.facebook.com/groups/38937757814  [1] Επιτροπή EMAS του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 (EMAS: Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου)