Γιάννης Οργανόπουλος

Τεύχος: 10 (55)

Τεύχος: 8 (53)

  • Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που αφορούν δραστηριότητες και δημιουργίες σχετικές με την ανάπτυξη, εξέλιξη και προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό 5-τομο e-book «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» και να αποθηκεύσουν στο Η/Υ τους τον κάθε έναν από τους πέντε τόμους σε ξεχωριστά αρχεία PDF των 32 σελίδων το καθένα.

Τεύχος: 7 (52)

Τεύχος: 6 (51) - 2014

Τεύχος: 3 (48)

Τεύχος: 2 (47)

Εγγραφή στο Γιάννης Οργανόπουλος