Η Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου)

Ενότητα: 

«Μια από τις σημαντικότερες ανάγκες που εκφράζεται από εκείνους που εφαρμόζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) – Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Ε.Π.Α.), είτε στο σχολείο είτε σε άλλους θεσμούς, είναι η εύρεση Παιδαγωγικού υλικού για την υποστήριξη του έργου τους. [Προς τούτο], έχει ήδη παραχθεί και εξακολουθεί να παράγεται αξιόλογο υλικό από:

  • τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον & την Αειφορία (ΚΔΒΜΠΑ πρώην ΚΠΕ), τα οποία παράγουν εκπαιδευτικό υλικό πρωτίστως για την υποστήριξη των προγραμμάτων τους και των θεματικών δικτύων που συντονίζουν
  • τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικούς της πράξης (κατά τη διάρκεια σχεδιασμού & υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε.)
  • Ερευνητές,
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
  • Άλλους φορείς (π.χ. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Μουσεία, …)

Ο εντοπισμός και απόκτηση των εκπαιδευτικών υλικών [λόγω της πληθώρας των θεμάτων που προσεγγίζουν και της πληθώρας των δημιουργών τους] δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Η Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.env-edu.gr/) είναι μία από τις λιγοστές Πύλες, που έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη, με ιδιαίτερα προσεγμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Σχεδιάστηκε από ανθρώπους που ασχολούνται ερευνητικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τα προγράμματα Π.Ε. – Ε.Π.Α. που υλοποιούν στα σχολεία τους ή τα μαθήματα που διδάσκουν.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή ξεκίνησε τη λειτουργία της από τις αρχές του 2009[1]. Επιδίωξη των δημιουργών της είναι να συγκεντρώνει και να διαθέτει στους [εκπαιδευτικούς]/εκπαιδευτές, με εύκολη πλοήγηση, όσο το δυνατό περισσότερο και πιο ποιοτικό Παιδαγωγικό υλικό έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Επιπλέον, η Πύλη επιχειρεί να συμβάλει στο έργο των [εκπαιδευτικών]/εκπαιδευτών, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Παιδαγωγικό υλικό ταξινομείται με δύο τρόπους:

(α) σε «Θεματικές Ενότητες», οι οποίες αναφέρονται σε βασικά περιβαλλοντικά θέματα και αντιστοιχούν στη θεματολογία του παιδαγωγικού υλικού και

(β) σε «Εκπαιδευτικά Πακέτα», τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Π.Ε. –Ε.Π.Α. στην Ελλάδα.

Επίσης, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με τίτλο «Υλικό Εκπαιδευτικών», μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να στείλει το δικό του Παιδαγωγικό υλικό για να αναρτηθεί στην Πύλη.

Ένας ακόμη χρήσιμος χώρος είναι η «Βιβλιοθήκη», από την οποία μπορεί κανείς να αντλήσει υποστηρικτικό υλικό, όπως βασικά κείμενα για την Π.Ε. – Ε.Π.Α., προτεινόμενη βιβλιογραφία, ερευνητικές διατριβές, οδηγίες χρήσης λογισμικού, νομοθεσία, ηλεκτρονικά παιχνίδια, περιβαλλοντικά γλωσσάρια, πληροφορία για θεσμούς της Π.Ε. – Ε.Π.Α. και αρκετές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες.

Μέσα από την Πύλη επιδιώκεται επίσης η διαμόρφωση μιας ηλεκτρονικής κοινότητας [forum] όσων ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να μοιραστούν ιδέες, προβληματισμούς καθώς και παιδαγωγικό υλικό, που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, έτσι ώστε να κεφαλαιοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση και εμπειρία.

Ωστόσο, η Πύλη δεν απευθύνεται μόνο στους [εκπαιδευτικούς]/εκπαιδευτές. Οι μαθητές και γενικότερα οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν σύγχρονες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την Αειφορία, μπορούν σ’ αυτή την εφαρμογή να βρουν χρήσιμα στοιχεία. Η συμμετοχή, μάλιστα, στον ηλεκτρονικό διάλογο που αναπτύσσεται μπορεί να αναδείξει νέους ορίζοντες προβληματισμού και δράσης. Απευθύνεται επίσης σε όσες/ους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την Π.Ε. – Ε.Π.Α. μέσα από άλλους χώρους, όπως Μουσεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Κέντρα Ενημέρωσης Προστατευόμενων Περιοχών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παιδικές κατασκηνώσεις κ.ά.

Η Ομάδα έργου της Πύλης

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Κώστας Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Email: tsolak@aegean.gr , Τηλ.: 2241099240

Ομάδα Περιεχομένου:

Γεωργία Λιαράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Email: liarakou@rhodes.aegean.gr , Τηλ.: 2241099227

Κώστας Γαβριλάκης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Email: cgav@aegean.gr , Τηλ.: 2251036772

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Πύλης:

Απόστολος Κώστας,Μηχανικός Πληροφορικής, M.Sc., Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Email: apkostas@aegean.gr , Τηλ.: 2241099284

Καλή σας Πλοήγηση

ΠΗΓΗ: Το κείμενο αντλήθηκε από την ΠΥΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.env-edu.gr/  και δημοσιεύεται εδώ μερικώς διαμορφωμένο.(Τελευταία επίσκεψη στις 02/06/2013)[1] Στις 27 Μαρτίου του 2009, στάλθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου προς τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η πρώτη ενημερωτική επιστολή για την ανάρτηση και λειτουργία της Πύλης στο διαδίκτυο.