Το Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και η Πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου

Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Α. Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

 (Στον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων:  http://ts.sch.gr/software )

Α1. Στον παρόντα δικτυακό χώρο παρέχεται (από το Σεπτέμβριο του 2011), σε online μορφή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό για την Α/θμια & Β/θμια εκπαίδευση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα του λειτουργικού συστήματος και του φυλλομετρητή που διαθέτει κανείς στον Η/Υ του.

Τα συγκεκριμένα λογισμικά έχουν «χτιστεί» σε τεχνολογία flash. Την πρώτη και μόνο φορά που θα χρησιμοποιήσετε κάποιο λογισμικό, στις αλλαγές οθονών, θα πρέπει να «κατέβουν» τα αντίστοιχα .swf αρχεία και ίσως παρουσιαστεί μικρή καθυστέρηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον proxy εξυπηρετητή σας να κάνει cache τις συγκεκριμένες σελίδες ώστε να τις έχετε διαθέσιμες ακόμη και αν η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο είναι προβληματική.

Είναι διαθέσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όπως: Μουσική, Αγγλικά, Γεωγραφία, Γλώσσα, Εικαστικά, Θρησκευτικά, Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική Αγωγή, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Χημεία, Φυσική, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Προσομοιώσεων, κ.α.

Μεταξύ των λογισμικών του Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει και σχετικό με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση online λογισμικό με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ».

Α2. Στον ίδιο διαδικτυακό χώρο υπάρχει κουμπί/σύνδεσμος με τη σελίδα «Ubuntu Linux: Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού», δια της οποίας μπορεί κανείς να κατεβάσει το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). Το συγκεκριμένο αποθετήριο του Π.Ι. εξακολουθεί να λειτουργεί, παρόλο που το Π.Ι. δεν υπάρχει πια ως φορέας και έχει συγχωνευτεί μαζί με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), σε Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

 B. Ψηφιακό σχολείο   (http://dschool.edu.gr/ )

Είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του ΥΠΑΙΘ με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books).

Β1. Στη συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί κανείς να βρει και να αξιοποιήσει:

  • Πάνω από 80 σχολικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό υλικό (εμπλουτισμένα html).
  • Όλα τα σχολικά βιβλία μαθητή σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή html.
  • Όλο το διδακτικό πακέτο για κάθε μάθημα, που περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, τετράδια εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.α. σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Σε κάθε εμπλουτισμένο βιβλίο υπάρχουν πολυμεσικές και υπερμεσικές εφαρμογές, οι οποίες είναι άμεσα αξιοποιήσιμες (On line) και αφορούν προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις, παρουσιάσεις και άλλα. Το είδος της κάθε εφαρμογής επισημαίνεται μέσα στο κάθε e-book με σχετικό εικονίδιο. Κάνοντας «κλικ» πάνω στο σχετικό εικονίδιο, ανοίγει η εφαρμογή στην οποία αναφέρεται είτε με κείμενο δίπλα στο εικονίδιο είτε με συμβουλή οθόνης.

Παραδείγματα Εικονιδίων πολυμεσικών/υπερμεσικών εφαρμογών

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού:       

Φυσική ΣΤ΄ Δημοτικού:         

Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού: Το σχήμα της Γης     Οι κινήσεις της Γης  

Υπάρχουν κάποια προβλήματα, κυρίως όταν το υλικό παραπέμπει σε άλλους ιστοτόπους. Για παράδειγμα, στη Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού (1η Ενότητα: «Πάλι μαζί»), το εικονίδιο  παραπέμπει σε «Παιχνίδι για σχηματισμό λέξεων με ομοιοκαταληξία» [πηγή: http://stixos.gr]. Στο συγκεκριμένο ιστότοπο όμως υπάρχουν και άλλες υπερσυνδέσεις (links), οι οποίες οδηγούν σε ιστοσελίδες μη εκπαιδευτικές, όπως «Συνταγές», «Livescores», «Στοίχημα», «Δωρεάν», «παιχνίδια», «Sudoku», «Νούμερο», «Σαπίλα», «Ανέκδοτα». Οι σύνδεσμοι αυτοί, ενδεχομένως δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων, γι’ αυτό και δεν έχουν πέσει στην αντίληψη των δημιουργών των διαδραστικών βιβλίων.

Επίσης, στις ομοιοκατάληκτες λέξεις του συγκεκριμένου παιχνιδιού, που εμφανίζονται με αυτόματη αναζήτηση, περιλαμβάνονται και λέξεις που πιθανώς είναι «σχετικά ακατάλληλες» για αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διεργασία (π.χ. κάποια/ες  ομοιοκατάληκτη/ες της λέξης «παιχνίδι»).

 Β2. Στην ίδια Πλατφόρμα του Ψηφιακού σχολείου υπάρχει και το λεγόμενο «Φωτόδεντρο», το οποίο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία.

Στο Φωτόδεντρο μπορεί να αναζητηθεί με ενιαίο τρόπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, που βρίσκεται σε αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ αλλά και αλλού, όπως σε εκπαιδευτικές πύλες, ιστότοπους μουσείων κλπ. Είναι ανοιχτό σε όλους (μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο).

Διακρίνεται σε δύο περιοχές υλικού:

Το Φωτόδεντρο  «μαθησιακά αντικείμενα», που είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  και

Το Φωτόδεντρο  «εκπαιδευτικά βίντεο», που είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο.

Β3. Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η «e-me», Ψηφιακή Εκπαιδευτική ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αποτελεί  ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Είναι «υπό κατασκευή» και «[…θα παρέχει το “χώρο” και τα “εργαλεία” για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη συμβαίνει στο σχολείο. Θα είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης και συνεργασίας. Το ατομικό αποθετήριο περιεχομένου και εφαρμογών. Αλλά και ένας χώρος προβολής της δουλειάς τους]».

Καλή Πλοήγηση και αξιοποίηση

Η πληροφόρηση αντλήθηκε από:

  • τον κόμβο της Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων:  (http://ts.sch.gr/software)
  • την Πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου (http://dschool.edu.gr).