Τεύχος 8 (53)

της σύνταξης

  • Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή για τον πολιτισμό μας, μπροστά σε αλλαγές που συντελούνται, τόσο βαθιές και τόσο γρήγορες, ώστε ο καθένας μας να βρίσκεται στην ανάγκη να επανεξετάσει και να νοηματοδοτήσει εκ νέου μια σειρά από αξίες, πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς.

Άρθρα με κρίση

Περιβαλλοντικά Προγράμματα στο Σχολείο

  • Το πρόγραμμα “ Κλιματικές αλλαγές και το δικαίωμα στο νερό ” αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από την Γ2 Τάξη του 3ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 22 μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιανουάριος - Μάιος 2013. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
  • Το πρόγραμμα Π.Ε. “Τρέχει, τρέχει… τρέχει το νερό” υλοποιήθηκε στο 4ο Γυμνάσιο Κοζάνης το σχολικό έτος 2012-2013, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες μαθητές και μέσω αυτών και τους γονείς, συγγενείς, συμπολίτες τους κ.ο.κ. ως προς την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του νερού. Η παρούσα εργασία περιγράφει τους στόχους του προγράμματος, τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά του και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του.

Θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τ.Π.Ε και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

  • Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που αφορούν δραστηριότητες και δημιουργίες σχετικές με την ανάπτυξη, εξέλιξη και προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό 5-τομο e-book «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «κατεβάσουν» και να αποθηκεύσουν στο Η/Υ τους τον κάθε έναν από τους πέντε τόμους σε ξεχωριστά αρχεία PDF των 32 σελίδων το καθένα.

Μ.Κ.Ο. και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενημέρωση

Βιβλιοπαρουσίαση

Κείμενα για το βιβλίο "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - ζητήματα ταυτότητας" του Α. Γεωργόπουλου

  • To βιβλίο του Αλέξανδρου Γεωργόπουλου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα ταυτότητας», εκδόσεις Gutenberg (2014) συνοψίζει την πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ανιχνεύοντας ταυτόχρονα τη θέση της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρόκειται για ένα βιβλίο αναστοχασμού και αυτοκριτικής για την ΠΕ κι έχει ιδιαίτερη αξία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ελπίζουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών αλλαγών στην εκπαίδευση. Είναι ένα βιβλίο οδηγός για όποιον είναι νέος στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς θα τον βοηθήσει να αποκτήσει μια ξεκάθαρη, έντιμη και σφαιρική εικόνα για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της ΠΕ. Παράλληλα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όποιον ασχολείται χρόνια με την ΠΕ, καθώς είναι μια σοβαρή και ίσως η μοναδική προσπάθεια αποτίμησης της πορείας της στην Ελλάδα.
  • Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, το Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με υπότιτλο Ζητήματα ταυτότητας, είναι ένα ογκώδης τόμος, 382 πυκνογραμμένων σελίδων, που διατρέχει διεξοδικά και με λεπτομέρεια κάποια σημαντικά και κομβικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
  • Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός δημοσιεύονται πολλά έγκριτα πονήματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην ελληνική βιβλιογραφία, όχι τόσο μεταφρασμένα συγγράμματα, αλλά έργα ελλήνων μελετητών και πανεπιστημιακών. Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε ότι η μονογραφία του Αλέξανδρου Γεωργόπουλου με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ζητήματα Ταυτότητας» αποτελεί για διάφορους λόγους κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που σίγουρα την κάνει ιδιαίτερη είναι η απορία που δημιουργεί για το κατά πόσον πρόκειται για ένα βιβλίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως μαρτυρεί ο τίτλος (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) ή για ένα βιβλίο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως αφήνει να εννοηθεί ο υπότιτλος (Ζητήματα ταυτότητας).