“Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα ταυτότητας” του Αλέξανδρου Γεωργόπουλου Εκδόσεις: Gutenberg, Αθήνα 2014

Συγγραφέας: 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε), που εμφανίστηκε ως εναλλακτική παιδαγωγική που στόχευε στη σύνδεση της εκπαίδευσης όχι μόνο με τη γνώση, αλλά με στάσεις, αξίες, συναισθήματα και δράση, καλλιέργησε στους εκπαιδευτικούς την προσδοκία ριζικών αλλαγών στην εκπαίδευση.

Σήμερα, ύστερα περίπου  πάνω από δύο δεκαετίες εφαρμογής της και παρά τις όποιες επιτυχίες της, διαπιστώνεται ότι η προσδοκία αυτή δεν εκπληρώθηκε.

Υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη ρητορική της Π.Ε και στην εφαρμογή της;

Ποια είναι τα κομβικά σημεία της ταυτότητας της;

Προς ποια κατεύθυνση χρειάζεται να εμβαθύνουμε στα χαρακτηριστικά της;

Μπορεί η Π.Ε να πάρει θέση στη συζήτηση για τη σχέση της με την επιστημολογική αλλαγή στο πεδίο της παιδαγωγικής;

Ερωτήματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα ταυτότητας”του Αλέκου Γεωργόπουλου και ανοίγουν τη συζήτηση για τα ελλείμματα που χαρακτηρίζουν το πεδίο της Π.Ε τόσο στην εφαρμογή της και στο περιεχόμενο της, όσο και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Τα  κείμενα που ακολουθούν γράφηκαν με αφορμή τις παρουσιάσεις του παραπάνω βιβλίου του Αλέκου Γεωργόπουλου, που οργανώθηκαν από την ΠΕΕΚΠΕ – Κεν. Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη (9/12/14) και την ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α (Αθήνα (11/3/15) και το περιοδικό "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", και αφορούν πλευρές των ζητημάτων που αναπτύσσονται στο βιβλίο, ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για την πάρα πέρα  πορεία της Π.Ε.