«Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι-Συνεργάζομαι-Δρω» της Ερευνητικής Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2014

Συγγραφέας: 

Ένα εκπαιδευτικό υλικό μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αποτέλεσμα ερευνητικής δουλειάς, να μας βοηθήσει βήμα – βήμα στη δημιουργία και στη διατήρηση σχολικού κήπου ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

Εισαγωγικά αναφέρεται στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος μέσα στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, ενώ όλο το υλικό χωρίζεται σε τρία μέρη:

  1. Δραστηριότητες  πριν τη δημιουργία του κήπου: (μελέτη εδάφους, σχεδιασμός, μελέτη καλλιεργειών συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας κλπ)

  2. Δραστηριότητες κατά τη δημιουργία του κήπου: (μελέτη σπερμάτων, παράγοντες που επηρεάζουν τη φύτρωση κλπ)

  3. Δραστηριότητες μετά τη δημιουργία του κήπου: (ανάπτυξη των φυτών, μέρη και λειτουργίες των φυτών, σύνδεση με τη διατροφή κλπ)

 Παράλληλα αναφέρεται και στην εμπλοκή της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου, στις συνεργατικές διαδικασίες και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και της ευθύνης που καλλιεργούνται, όπως και στη δυνατότητα να υπάρχει μέσω αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου μια διαθεματική προσέγγιση μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://ucy.ac.cy/teamEE/educational-programmes/school-gardens

Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό (σε pdf) εδώ