Κλιματικές Αλλαγές και το Δικαίωμα στο Νερό

Περίληψηπόστερ

Το πρόγραμμα “ Κλιματικές αλλαγές και το δικαίωμα στο νερό ” αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από την Γ2 Τάξη του 3ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 22 μαθητές/τριες (19 κορίτσια και 22 αγόρια). Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε  κατά την περίοδο Ιανουάριος - Μάιος 2013. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Κεντρικός σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές μας τις αιτίες των κλιματικών αλλαγών και τις συνέπειές τους και να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού, τη σπουδαιότητά του στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και το πόσο επηρεάζει τις κλιματικές αλλαγές. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν το να διαμορφώσουν οι μαθητές φιλικές συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι, να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, να κατανοήσουν ότι για τις κλιματικές αλλαγές, μεγάλο μερίδιο ευθύνης, φέρει ο άνθρωπος και να αναλάβουν ενεργή δράση για την προστασία  των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Το πρόγραμμα που εκπονήσαμε ήταν απολύτως ευθυγραμμισμένο με την προσπάθεια του σχολείου μας να αγκαλιάσει την αειφορία.

 Το πρόγραμμά μας υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση αφού εμπλέκονται τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας, των μαθηματικών, των εικαστικών, της πληροφορικής, της ιστορίας - μυθολογίας, της θεατρικής αγωγής  και της γεωγραφίας.

Περιγραφή του Προγράμματοςμακέτα κύκλος νερού

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές/τριες  να καταλάβουν τον κύκλο του νερού, τη σπουδαιότητά του στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και το πόσο επηρεάζει  τις κλιματικές αλλαγές.

Α.  Στόχοι

1. Επίπεδο γνώσεων

Οιμαθητές/τριες:

 • να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν ανθρώπους και ζωές σε ολόκληρο τον πλανήτη.
 • να κατανοήσουν τα βασικά μέρη του κύκλου του νερού στη φύση.
 • να γνωρίσουν τα σύμβολά της και τη σημασία τους.
 • να συνδέσουν τα παιδιά τη διατάραξη του κύκλου του νερού με το πρόβλημα της λειψυδρίας ανά τον κόσμο. Μετάβαση από το γενικό στο ειδικό.
 • να συνειδητοποιήσουν τις δραματικές επιπτώσεις της λειψυδρίας σε τοπικό και προσωπικό επίπεδο.
 • να ενημερωθούν και να μάθουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερό.

2. Επίπεδο δεξιοτήτων – ικανοτήτων

Οι μαθητές/τριες:πόστερ

 • να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.
 • να μάθουν να ερευνούν.
 • να οικοδομούν τη γνώση.
 • να μάθουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να παράγουν ομαδικά έργα (πχ. αφίσες, παζλ) και κείμενα.
 • να σκέφτονται κριτικά και να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο.
 • να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον
 • να ασκούν την κριτική τους ικανότητα.
 • να αναδείξουν τα "ταλέντα" και τις ικανότητές τους.

Β.  Διδακτικές προσεγγίσεις

 • Καταιγισμός ιδεών: Ως μέθοδος διδασκαλίας επέτρεψε στη δημιουργική έκφραση. Τέθηκαν ιδέες από τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με την πλοκή της ιστορίας "Ένα σχολείο για τις μαργαρίτες". Όλοι οι μαθητές/τριες εκφράστηκαν χωρίς να κριθούν ή να αξιολογηθούν.
 • Συζήτηση
 • Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Οι μαθητές συνεργάστηκαν σε ομάδες των 4 ατόμων. Είναι γεγονός ότι η ομαδική εργασία είναι πιο ευχάριστη από την ατομική, διότι συμβαδίζει με την ανάγκη των παιδιών για δράση και ενέργεια.
 • Βιωματική μέθοδος: Η βιωματική μέθοδος είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνέχεια και συνέπεια.
 • Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Οι νέες τεχνολογίες αποτέλεσαν χρήσιμο εργαλείο που διευκόλυνε τους/τις μαθητές/τριες στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος.

Δ.  Αποτελέσματαμαθητές

 • Οι μαθητές μας ευαισθητοποιήθηκαν όσο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
 • Διαμόρφωσαν φιλικές συμπεριφορές απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα στην καθημερινότητά τους.
 • Κατανόησαν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής όλων μας στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Κατανόησαν τα βασικά μέρη του κύκλου του νερού στη φύση. Συνδέουν τη διατάραξη του κύκλου του νερού με το πρόβλημα της λειψυδρίας ανά τον κόσμο.
 • Συνειδητοποίησαν τις σοβαρές επιπτώσεις της λειψυδρίας σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο.
 • Συνειδητοποίησαν ότι οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν ανθρώπους και ζωές σε ολόκληρο τον πλανήτη.
 • Συνδέουμε τις κλιματικές αλλαγές με την έξαρση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
 • Κατανόησαν τις επιπτώσεις της ύπαρξης της τρύπας του όζοντος τόσο στους ανθρώπους όσο και στους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς. Το σχολείο μας άνοιξε τις πύλες του στην τοπική κοινωνία, αφού κατά τη διάρκεια του προγράμματος συνεργαστήκαμε με τοπικούς φορείς όπως με το γραφείο εθελοντών του δήμου Ροδίων, με την αρχαιολογική υπηρεσία της Ρόδου, με την κρατική βιβλιοθήκη, αλλά και με τους γονείς των μαθητών μας, σε δράσεις όπως το “Let’s do it, Aegean”. Επίσης συνεργαστήκαμε με οργανώσεις όπως το “Medies” και η “HELMEPA”.

Το σημαντικότερο που πετύχαμε ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία. Καταφέραμε να κάνουμε τους μαθητές του σχολείου μας να ενδιαφέρονται τόσο για το περιβάλλον όσο και για το σχολείο μας.

 Αναλυτικά το  παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ