περιβαλλοντικά προγράμματα

Τεύχος: 8 (53)

  • Το πρόγραμμα “ Κλιματικές αλλαγές και το δικαίωμα στο νερό ” αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από την Γ2 Τάξη του 3ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 22 μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιανουάριος - Μάιος 2013. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Τεύχος: 3 (48)

Τεύχος: 2 (47)

  • Στο Ν. Ηλείας, έναν από τους πλέον πυρόπληκτους νομούς σε όλη την Ελλάδα, μετά την πυρκαγιά του 2007, οι καμένες περιοχές είχαν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους. Στα πλαίσια της αποκατάστασης αλλά και της επικείμενης εκδήλωσης κατολισθητικών και πλημμυρικών φαινομένων, απαιτήθηκε μέριμνα προστασίας του εδάφους ώστε να επιτραπεί και η φυσική διαδικασία της αναγέννησης του δασικού οικοσυστήματος. Αποφασίστηκε έτσι η στοχευμένη λήψη μέτρων και η κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων (κορμοπλέγματα, κορμοφράγματα και κλαδοπλέγματα). Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης βιοκλιματικών συνθηκών που συντελούν στην εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των αντιδιαβρωτικών έργων σε επιλεγμένες περιοχές (π.χ περιοχή Σμέρνας Ν. Ηλείας), όπου έγιναν έργα αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά του 2007. Η αναζήτηση διάφορων βιοκλιματικών στοιχείων αλλά και η έρευνα πεδίου (καμένης έκτασης με αντιδιαβρωτικά έργα) μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για αναζήτηση βιοκλιματικών στοιχείων, να κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. GPS) για μετρήσεις πεδίου και να εξαγάγουν τα δικά τους αποτελέσματα και συμπεράσματα.
Εγγραφή στο περιβαλλοντικά προγράμματα