Σεμνάριο «Διαδικτυωθείτε… περιβαλλοντικά» - Αξιοποίηση του Web 2.0 στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση –

Ενότητα: 

Το Παράρτημα της ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν σεμινάριο 20 ωρών μεικτής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε θέματα web 2.0. Ειδικότερα το θέμα του σεμιναρίου ήταν η αξιοποίηση των συνεργατικών εργαλείων του Διαδικτύου (Web 2.0) στην επικοινωνία των και τη δημιουργική εφαρμογή  από τις Περιβαλλοντικές Ομάδες. Συγκεκριμένα, το 75% των διδακτικών ωρών (15 ώρες) πραγματοποιήθηκε  με εξ Αποστάσεως διαδικτυακή Εκπαίδευση  ενώ το 25% με δια ζώσης (face-to-face) εργαστηριακές συναντήσεις Το περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν η χρήση των εφαρμογών Google και των Wikis στην επικοινωνία και τη συνεργασία  εκπαιδευτικών-εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών-μαθητών, μαθητών -εκπαιδευτικού υλικού, μαθητών-μαθητών. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αφενός εξοικειώθηκαν με τη συνεργατική διαχείριση κοινών εγγράφων στο google drive, τη κατασκευή και τη συνεργατική διαχείριση ιστοσελίδας, την ανάρτηση υλικού, δημιουργία φόρμας καθώς και  τη δημιουργία και διαχείριση wiki και αφετέρου εφάρμοσαν την παιδαγωγική αξιοποίησή τους.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου επιλέχθηκε μετά τη διερεύνηση αναγκών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε ενημερωτικές εκπαιδευτικές  συναντήσεις της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2012.  Η αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 κατέλαβε την πρώτη θέση στις ανάγκες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου οργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών, που είχαν δηλώσει συμμετοχή μέσω Διαδικτύου, με σκοπό αφενός την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναρίου, τον τρόπο υλοποίησής του και την συνδιαμόρφωση των επιμορφωτικών δράσεών του με παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής και αφετέρου την επιλογή των 25 ατόμων που συμμετείχαν τελικά  στο σεμινάριο (με προτεραιότητα εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). Οι απαιτήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων που έγιναν σε εργαστήρια πληροφορικής δεν επέτρεψαν την παρακολούθηση του σεμιναρίου σε περισσότερα από 25 άτομα.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με ένα 3ωρο εργαστήριο (δια ζώσης) που είχε σκοπό τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τα διαδικτυακά εργαλεία και ακολούθησε εξάσκηση με πραγματικές καταστάσεις με την αξιοποίηση σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και την υποστήριξη από τους επιμορφωτές μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύγχρονης (chat)  και ασύγχρονης (forum) συζήτησης και άλλες υποστηρικτικές διαδικτυακές υπηρεσίες.

Τις επόμενες τρεις βδομάδες το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι με την υποστήριξη των επιμορφωτών και ειδικά δημιουργημένου διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού εξοικειώθηκαν και εφάρμοσαν στην εκπαιδευτική πράξη τα θέματα του σεμιναρίου.

Ένας ιστότοπος με οδηγίες χρήσης των google apps και wiki για την επικοινωνία αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των επιμορφωτών λειτουργούσε βοηθητικά σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων οι εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν δικό τους wiki και δική τους ιστοσελίδα, τα οποία αξιοποίησαν στη δική τους περιβαλλοντική ομάδα, πολλές φορές με μεγάλη επιτυχία, αφού ενεργοποίησαν και μαθητές να συμμετέχουν, επικοινωνώντας διαδικτυακά και αναρτώντας τις εργασίες τους.

Το σεμινάριο έληξε με μια 3ωρη δια ζώσης συνάντηση στην οποία παρουσιάστηκαν οι εργασίες των συμμετεχόντων και αξιολογήθηκε το σεμινάριο.

Το σεμινάριο οργανώθηκε και συνδιαμορφώθηκε από την Δρ Αντωνία Δαρδιώτη, Υπεύθυνη Π.Ε. Β/θμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και τους  επιμορφωτές του Δρ Ελένη Ρώσσιου, Εκπαιδευτικό ΠΕ19,  Πληροφορικής  και  Κώστα Στυλιάδη Msc,  Εκπαιδευτικό, Βιολόγο, Πρόεδρο του Παραρτήματος ΠΕΚΠΕ Κ. Μακεδονίας.

Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης αλλά και από τις διαδικτυακές και δια ζώσης συναντήσεις φάνηκε ότι το σεμινάριο πέτυχε αφενός τους στόχους του ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση των  web 2.0 εργαλείων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά και δημιούργησε μια μικρή διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν στη πράξη αυτό τα εργαλεία και συνεχίζουν να επικοινωνούν ανταλλάσσοντας απόψεις και προτάσεις για περαιτέρω ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του είναι ότι ακόμη και μετά το πέρας του σεμιναρίου η κοινότητα αυτή επικοινωνεί και δια ζώσης και διαδικτυακά σε wiki που έχει δημιουργηθεί από εκπαιδευόμενο για αυτό το σκοπό, ενώ πολλοί εκπαιδευόμενοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για συνέχεια της κοινότητας και μέσα από τη συνεργασία στην πράξη σε μία κοινή θεματική ενότητα στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα υλοποιήσουν την επόμενη σχολική χρονιά.  Η δημιουργία και το δέσιμο μίας ομάδας εκπαιδευτικών πριν την ίδρυση ενός τοπικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η δημιουργία ενός δικτύου από την ίδια την ανάγκη της ομάδας να επικοινωνεί και να συνεργάζεται, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί στην πράξη.