Δ.Σ. ΠΕΕΚΠΕ

Τεύχος: 7 (52)

  • Κύριε Υπουργέ Στις 29/8/2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Π.Δ.114 με τον Οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. Από τη μελέτη του κειμένου διαπιστώσαμε ότι η υπάρχουσα μέχρι και σήμερα Διεύθυνση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) παύει να υπάρχει παρότι έχει επιδείξει τεράστιο έργο από την ίδρυσή της. Ειδικότερα, θα θέλαμε να σταθούμε στο κομμάτι που αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα θέματα Πολιτισμού. Με άλλα λόγια, σ’ αυτά που στο ελληνικό σχολείο είναι γνωστά ως «Σχολικές Δραστηριότητες» και στην ουσία προάγουν τη σχέση του σχολείου με τις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα διαμορφώνουν την εικόνα των σχολικών μονάδων στη συνείδηση των πολιτών.

Τεύχος: 6 (51) - 2014

  • Το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 και ώρα 12.30 μ.μ. στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια», ύστερα από πρόσκληση της συμβούλου που πλειοψήφησε Διονυσίας (Σίσης) Πλακονούρη, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, που εξελέγησαν από την Ι΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση (29/6/2014), με θέμα: «Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.».

Τεύχος: 1 (46)

  • Επιστολή του Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ στη Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αγωγής Υγείας - Πολιτιστικών θεμάτων).
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στη συνεδρίασή του στις 18/2/12 εφαρμόζοντας την απόφαση της Θ΄ Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης, αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και της Μακεδονίας. Θέμα του συνεδρίου είναι: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ σε Εποχή Κοινωνικής-Οικονομικής & Περιβαλλοντικής Κρίσης. - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-
Εγγραφή στο Δ.Σ. ΠΕΕΚΠΕ