6ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ: η Ανακοίνωση

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 

Αθήνα, 23/4/12

Αριθ. Πρωτ. 5

1η  Ανακοίνωση

6οΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

     σε  Εποχή Κοινωνικής-Οικονομικής &  Περιβαλλοντικής Κρίσης

-ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-

Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου -1& 2 Δεκεμβρίου 2012

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στη συνεδρίασή του στις 18/2/12 εφαρμόζοντας την απόφαση της Θ΄ Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης,  αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση του   6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και της Μακεδονίας.

Θέμα του συνεδρίου είναι:

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

σε  Εποχή Κοινωνικής-Οικονομικής &  Περιβαλλοντικής Κρίσης

-ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-

Στόχος του Συνεδρίου είναι η αναψηλάφηση της 20ετούς και πλέον πορείας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, η αναζήτηση  του περιεχόμενου και της πρακτικής της σε εποχή κοινωνικής και  οικονομικής κρίσης, οι προοπτικές της  στο πλαίσιο θεσμικών αλλαγών στην Εκπαίδευση.

Η  Ειδική θεματική ενότητα – ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - στο πλαίσιο του Συνεδρίου, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, έχει σκοπό με αυτή την αφορμή να  συζητηθούν θέματα έρευνας και πρακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούν  τόσο σε πολιτικές όσο και  σε εκπαιδευτικές πρακτικές  που θα συμβάλουν στη  δημιουργία βιώσιμων πόλεων.

Αναλυτικότερα οι άξονες του Συνεδρίου είναι:

-  Το Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία,  στη σημερινή  πραγματικότητα (της κρίσης?)

 - Το Αειφόρο Σχολείο σε εποχή  αλλαγών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων

 -  Εφαρμογές πολιτικών για Βιώσιμες πόλεις


Στο
Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Ακολουθεί σύντομα 2η ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.

Με εκτίμηση

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος

                        Γιάννης Βλάχος                                                              Νίκος Στεφανόπουλος