Αίτημα του Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ για τροποποίηση του Οργανισμού ΥΠΑΙΘ

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 
                                    
Αθήνα 15/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 6
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνο 6944842897, 6976390430, fax: 2467084750
Email: d.s.peekpe@gmail.com
 
Προς:
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κο. Ανδρέα Λοβέρδο
 
Κοιν:
Αν. Διευθύντρια ΣΕΠΕΔ
Κα. Αναστασία Ξυλόκοτα

Κύριε Υπουργέ

Στις 29/8/2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Π.Δ.114 με τον Οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Από τη μελέτη του κειμένου διαπιστώσαμε ότι η υπάρχουσα μέχρι και σήμερα Διεύθυνση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) παύει να υπάρχει παρότι έχει επιδείξει τεράστιο έργο από την ίδρυσή της.

Ειδικότερα, θα θέλαμε να σταθούμε στο κομμάτι που αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας και στα θέματα Πολιτισμού. Με άλλα λόγια, σ’ αυτά που στο ελληνικό σχολείο είναι γνωστά ως «Σχολικές Δραστηριότητες» και στην ουσία προάγουν τη σχέση του σχολείου με τις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα διαμορφώνουν την εικόνα των σχολικών μονάδων στη συνείδηση των πολιτών.

Μέχρι σήμερα με τον συντονισμό της ΣΕΠΕΔ, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά σε πολλές περιπτώσεις και γονείς συμμετείχαν στις σχολικές δραστηριότητες, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο τη σχολική χρονιά 2012-2013, σύμφωνα με τη ΣΕΠΕΔ και στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, υλοποιήθηκαν στα σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης 9.914 προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων εμπλέκοντας 19.027 εκπαιδευτικούς και 235.368 μαθητές/τριες. Τα προγράμματα αυτά συντόνισαν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων στην υπόλοιπη χώρα. Οι ίδιοι οργάνωσαν και υλοποίησαν συνολικά 439 σεμινάρια, ημερίδες και άλλες δράσεις. Παράλληλα στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της χώρας, 78.367 μαθητές/τριες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί τους παρακολούθησαν ημερήσια και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ 23.662 εκπαιδευτικοί και άλλοι ενήλικες των τοπικών κοινωνιών επιμορφώθηκαν σε 701 σεμινάρια, ημερίδες και δράσεις δια βίου μάθησης σε συνεργασία με Δ/νσεις Εκπαίδευσης και φορείς των τοπικών κοινωνιών.

Το τεράστιο αυτό εκπαιδευτικό έργο επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, που συντόνισε το σύνολο των δραστηριοτήτων.

Κι ενώ κανείς θα ανέμενε την αναγνώριση αυτού του έργου και τη διατήρηση της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ή έστω τη δημιουργία ενός αυτοτελούς Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με λύπη και βαθιά ανησυχία για το μέλλον διαπιστώνουμε ότι οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες σχολικές δραστηριότητες διαχέονται και αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Στον καινούργιο Οργανισμό του Υπουργείου οι αρμοδιότητες που πριν υπάγονταν στη ΣΕΠΕΔ κατακερματίζονται δημιουργώντας σωρεία λειτουργικών προβλημάτων.

Ειδικότερα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέρος των αρμοδιοτήτων που την αφορούν ανατίθεται στο Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ένα άλλο μέρος ανατίθεται σε ξεχωριστό Τμήμα, στο Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, τα ΚΠΕ υπάγονται στις αρμοδιότητες και των δύο προαναφερόμενων Διευθύνσεων αλλά και μέρος των θεμάτων που αντιμετωπίζουν υπάγεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και ειδικότερα στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όμως, όπως μέχρι σήμερα εφαρμόζεται στη χώρα μας, είναι ο μοναδικός θεσμός που εξασφάλιζε την άμεση συνεργασία μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και εντάσεις.

Με τον νέο Οργανισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ, για τη λειτουργία του θεσμού θα απαιτούνται αποφάσεις διαφορετικών Διευθύνσεων και διαφορετικών Γενικών Γραμματειών. Το γεγονός αυτό είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει πολλαπλά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Θα επιτείνει τη γραφειοκρατία και θα διαμορφώσει συνθήκες που θα αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στερώντας από τους μαθητές τη δυνατότητα συμμετοχής στον θεσμό που αποτελεί την αιχμή του ελληνικού σχολείου όσον αφορά στην εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών μάθησης. Επιπρόσθετα, θα απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό στις Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ για την εξυπηρέτηση των αναγκών.

Το μοντέλο του διαχωρισμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήταν το μοντέλο των πρώτων χρόνων εφαρμογής του θεσμού στη χώρα μας, τη δεκαετία του ’90. Στις αρχές όμως της δεκαετίας του 2000, το ΥΠΑΙΘ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης Υπηρεσίας που να έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), δημιούργησε τη ΣΕΠΕΔ. Η αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιου τύπου υπηρεσιών άλλωστε διαφαίνεται και στον νέο Οργανισμό (όταν οι αρμοδιότητες αφορούν και στις δύο βαθμίδες). Παράδειγμα αποτελεί το αυτοτελές τμήμα των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κύριε Υπουργέ

Αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του Οργανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η επιλογή όμως που έγινε σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στις άλλες Σχολικές Δραστηριότητες θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη και θα οδηγήσει σε περαιτέρω γραφειοκρατία και δυσλειτουργίες, με αρνητικά αποτελέσματα για το εκπαιδευτικό σύστημα και τους μαθητές/τριες της χώρας μας.

Συνεπώς, προτείνουμε τη δημιουργία ενός αυτοτελούς Τμήματος, Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, που θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις άλλες Σχολικές Δραστηριότητες.

Η Ένωσή μας είναι πρόθυμη να συνδράμει στη διαμόρφωση του κειμένου της προτεινόμενης τροποποίησης του Οργανισμού.

Ελπίζοντας στην άμεση αποδοχή του αιτήματός μας, η Ένωσή μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Γενική Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

          Μαρία Σφακιανάκη M.Sc.                          Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης M.Ed.