6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Ενότητα: 

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου

Δρ. Κώστας Νικολάου

E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:

 http://persynmak.blogspot.com

https://www.facebook.com/6ο-Περιβαλλοντικό-Συνέδριο-Μακεδονίας-5-7-Μαΐου-2017

www.eex.gr

Δείτε την πρώτη ανακοίνωση εδώ