Στοιχεία και Συντεταγμένες παλιών μορφών Υδροκίνησης στη Θεσπρωτία-Κ.Π.Ε. Φιλιατών

Το βιβλίο αυτό, το οποίο έχει οικολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, παρουσιάστηκε από την παιδαγωγική ομάδα (Π.Ο.) του ΚΠΕ Φιλιατών Θεσπρωτίας, τον Σεπτέμβριο του 2015.

Σε αυτή την ηλεκτρονική έκδοση καταγράφηκαν όλα τα κτίσματα που αποτέλεσαν (ή αποτελούν ακόμα) παραδοσιακές μορφές υδροκίνησης στο Νομό Θεσπρωτίας.

Το ΚΠΕ Φιλιατών έχει αναλάβει από το 2012 συντονιστικό ρόλο, στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θεματικό άξονα ‘’Υδροκίνηση’’.

Η Π.Ο. του ΚΠΕ Φιλιατών, στα πλαίσια του δικτύου αυτού, ξεκίνησε την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού αρχίζοντας από την έκδοση χάρτη με τίτλο: «ΟΙ ΜΥΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»  ISBN:978-960-99263-1-7 που απεικόνιζε 55 εγκαταστάσεις νερόμυλων – νεροτριβών και μαντανιών της Θεσπρωτίας.

Η δράση όμως δεν σταμάτησε εδώ. Η Π.Ο. αξιοποιώντας το φωτογραφικό υλικό που είχε συλλέξει αποφάσισε να εκδώσει βιβλίο που εκτός από την φωτογραφία και την ονομασία του κάθε μύλου  συμπεριλαμβάνει και μια ιστορική αναδρομή καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Το πιο σημαντικό όμως σε αυτή την έκδοση είναι ότι συμπεριλαμβάνει και το στίγμα (συντεταγμένες ΕΓΣΑ87) του κάθε κτίσματος ώστε το βιβλίο αυτό να μπορεί να αποτελέσει οδηγό για όποιον θέλει να επισκεφτεί τα κτίσματα αυτά.

Μετά από κοπιώδη προσπάθεια δύο χρόνων στην αναζήτηση των παλαιών αυτών κτισμάτων η Π.Ο. του ΚΠΕ Φιλιατών διασχίζοντας εθνικούς, επαρχιακούς  αγροτικούς δρόμους και μονοπάτια περίπου 950 χιλιομέτρων, έκανε μετρήσεις με ακριβή όργανα GPS, αναζήτησε στοιχεία όπως όνομα, χρονολογία, ιστορικό ρόλο κ.λ.π. για το  καθένα κτίσμα ξεχωριστά και συγκέντρωσε το υλικό σε αυτό το βιβλίο- οδηγό.

Η ταπεινή αυτή προσπάθεια βρήκε δικαίωση όταν το ΚΠΕ Φιλιατών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για το δίκτυο Υδροκίνηση  παρουσίασε το βιβλίο αυτό. Η θεματολογία του ήταν ταυτόσημη μεν αντίστοιχο project που πραγματοποιούσε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο όπου κατέγραφε τις μορφές υδροκίνησης στον Ελλαδικό αποτελώντας δε, τμήμα μιας πανευρωπαϊκής καταγραφής. Έτσι το πρωτογενές αυτό υλικό αφού θα επεξεργαστεί και διαμορφωθεί εμπλουτισθεί  και μεταφραστεί (στην Αγγλική)  θα αποτελέσει τμήμα αυτής της ευρωπαϊκής έκδοσης.

Η εισβολή της σύγχρονης τεχνολογίας οδήγησε σε αφανισμό και απραξία όλες αυτές τις παραδοσιακές μορφές υδροκίνησης, που σέβονταν και εναρμονίζονταν απόλυτα με το περιβάλλον αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού πολιτισμού καθώς διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο, στην καθημερινή ζωή της Ελληνικής οικογένειας.

Σκοπός μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικά, όλο αυτό τον εθνικό θησαυρό στις νεώτερες γενιές, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς λόγους.

http://www.kpe-filiaton.gr/images/ydrokinisi/2014_Ydrokinisi_part2.pdf

http://www.kpe-filiaton.gr/images/ydrokinisi/2014_Ydrokinisi_part1.pdf


Η Π.Ο του ΚΠΕ Φιλιατών:

    Θάλεια Θεοδωρίδη, εκπ/κός

    Ευάγγελος Αναγνωστόπουλος, αν. Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Φιλιατών

    Μάρκος  Νικολάου, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Φιλιατών