Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) – Κριτική θεώρηση για τη συγχώνευση και τον βηματισμό του, του Γιώργου Μπαγάκη, Εκδόσεις: ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα 2015

Συγγραφέας: 

Το βιβλίο καταπιάνεται με τον μετασχηματισμό μεγάλων οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής κατά τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας από το 2010 μέχρι σήμερα. Τρείς από αυτούς τους οργανισμούς, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε) και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).

Το βιβλίο είναι προϊόν αναστοχασμού  της προσωπικής εμπειρίας του συγγραφέα που αφορά  σε αυτό τον μετασχηματισμό, παρέχει συγκριτικά στοιχεία λειτουργίας των οργανισμών  και καταλήγει συμπερασματικά στα  προβλήματα της λειτουργίας τους που ευθύνονται για τη διαχρονική «κακοδαιμονία» της  δημόσιας διοίκησης.

Ακολουθούν δύο Παραρτήματα που περιέχουν κείμενα και εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν σχετικά με τη λειτουργία αυτών των οργανισμών την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Το βιβλίο αποτελεί  ιστορική καταγραφή μιας αλλαγής στην ελληνική εκπαίδευση, χρήσιμη για μελλοντικούς ερευνητές, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει στο να ανοίξει η συζήτηση για τη λειτουργία των οργανισμών που έχουν την ευθύνη της εκπαιδευτικής πολιτικής.