Ανακύκλωση-εξοικονόμηση ενέργειας-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας» έγινε από τους/τις μαθητές/τριες του Γ1΄ τμήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθέριου-Κορδελιού και τον εκπαιδευτικό της τάξης Σπινθηρόπουλο Χαράλαμπο κατά το σχολ. έτος 2009-10.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Ιουνίου και διαρθρώθηκε σε επιμέρους ενότητες, οι οποίες σε γενικές γραμμές αφορούσαν:

α) στη συλλογή - διαχωρισμό και αναγνώριση των απορριμμάτων που «παράγονται» στο σχολείο,

 β) στις επιπτώσεις της αλόγιστης διαχείρισής τους (περιβάλλον, υγεία, αισθητική),

 γ) στους τρόπους μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων δ) στα είδη των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται,

ε) στη γνωριμία με τα σήματα της ανακύκλωσης στ) στα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων τόσο σε οικολογικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο (εξοικονόμηση ενέργειας).

Αναλυτικά το  παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://2dim-elefth.thess.sch.gr/autosch/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Alampispint&catid=82%3A2012-10-22-16-50-58&Itemid=7

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας  και Ανανεώσιμες Πηγές

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές»σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες της Στ1΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου – Κορδελιού κατά το σχολικό έτος 2011-12 και με την καθοδήγηση του δασκάλου τους Σπινθηρόπουλου Χαράλαμπου.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου – Ιουνίου και διαρθρώθηκε σε επιμέρους ενότητες, οι οποίες σε γενικές γραμμές αφορούσαν:

α) Στην ενέργεια στην καθημερινότητά μας – Ιστορική αναδρομή – Τις μορφές και πηγές ενέργειας.

β) Τους τρόπους μετατροπής ενέργειας (θερμοηλεκτρικά, υδροηλεκτρικά, πυρηνικά, γεωθερμικά εργοστάσια, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κ.ά).

γ) Τις επιπτώσεις κατασπατάλησης και αλόγιστης χρήσης της ενέργειας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, στο περιβάλλον (ρύπανση – εξάντληση φυσικών πόρων) και στην υγεία του ανθρώπου.

δ) Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την όξινη βροχή και την τρύπα του όζοντος – τους λόγους δημιουργίας των φαινομένων και τις επιπτώσεις τους.

ε) Την πυρηνική ενέργεια – ατυχήματα – μόλυνση από ραδιενέργεια – επιπτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο.

στ) Τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδατική, βιομάζα, γεωθερμία, ενέργεια από σκουπίδια, βιοκαύσιμα κ.ά), τα ωφέλη και τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση τους.

ζ) Τα βιοκλιματικά κτήρια.

η) Τις προτάσεις - τρόπους ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησής της, τόσο στην καθημερινή ζωή των μαθητών/τριών όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

θ) Τη χρήση της ενέργειας στην Ελλάδα (πηγές – εργοστάσια), τις δυνατότητες χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναλυτικά το  παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://2dim-elefth.thess.sch.gr/autosch/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2013-09-10-12-00-19&catid=7:-2&Itemid=17