I'm eco

Περίληψη

Πρόκειται για ένα ετήσιο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα e-Twinning που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Β’ τάξη του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου και συμμετείχαν συνολικά 17 μαθητές/τριες, ενώ στο eTwinning έργο συμμετείχαν μαθητές/τριες ηλικίας 4-11 ετών από 17 ευρωπαϊκά σχολεία. Σκοπός του έργου ήταν η ενασχόληση των μαθητών/τριών με θέματα που αφορούν την υγιεινή διατροφή, την διαμόρφωση στάσεων και υιοθέτησης "σωστού" τρόπου ζωής σε σχέση με το περιβάλλον, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσεων για την προστασία του. Το έργο έδινε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός. Μαθητές/τριες και γονείς ενημερώθηκαν για το έργο, τη  χρήση του twinspace και τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων. Τα παιδιά έμαθαν να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον, κατανόησαν τη σημασία της χρήσης κοινής γλώσσας επικοινωνίας (αγγλικών), ενισχύοντας το κίνητρο για εκμάθηση ξένης γλώσσας- καθώς και των ΤΠΕ στη συνεργασία μεταξύ των σχολείων. Παρήγαγαν έργα χρησιμοποιώντας εργαλεία web2.0 προκειμένου να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες.

Περιγραφή του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενασχόληση των μαθητών/τριών με θέματα που αφορούν την υγιεινή διατροφή, την διαμόρφωση στάσεων και υιοθέτησης "σωστού" τρόπου ζωής σε σχέση με το περιβάλλον, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσεων για την προστασία του.

 Α.  Στόχοι

 1. 1.      Επίπεδο γνώσεων

 Οι μαθητές/τριες:

 • να κατανοήσουν τη σχέση-αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • να μάθουν για την υγιεινή διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής σε σχέση με το περιβάλλον.
 • να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και επίλυση μελλοντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • να γνωρίσουν το περιβάλλον μέσα από απλές και ευχάριστες δραστηριότητες.
 • να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.
 • να μυηθούν στα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον (πχ. οι κλιματικές αλλαγές, η μόλυνση των θαλασσών, η διαχείριση απορριμμάτων, κ.ά.).
 • να αναλάβουν δράση και να αποκτήσουν εμπειρίες.
 • να συνδέσουν το πρόβλημα των απορριμμάτων με την υπερκατανάλωση και τη σπατάλη πρώτης ύλης.
 • να αναγνωρίσουν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σα λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων.
 • να αποκτήσουν θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον.
 • να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί  πολίτες.
 • να αντιληφθούν πώς πρέπει αν αφήνουμε το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον.
 1. 2.      Επίπεδο δεξιοτήτων – ικανοτήτων

Οι μαθητές/τριες:

 • να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν φιλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατανοώντας την κοινή τους ευρωπαϊκή και πολιτισμική ταυτότητα.
 • να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες.
 • να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.
 • να μάθουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να παράγουν ομαδικά έργα (πχ. αφίσες, παζλ, παιχνίδια) και κείμενα και στη συνέχεια να τα ανταλλάσσουν με τα συνεργαζόμενα του έργου σχολεία.
 • να συμμετέχουν ενεργά ως υπεύθυνοι πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ.

Β.  Διδακτικές προσεγγίσεις

Με αφορμή την επίσκεψη των μαθητών/τριών στο πλοίο της Greenpeace, όπου ενημερώθηκαν για το ενεργειακό πρόβλημα του νησιού της Ρόδου και την πρόληψη της ρύπανσης ξεκίνησε καταιγισμός ιδεών και συζήτηση. Τέθηκαν απόψεις, ιδέες για δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά. Μέσα από τη βιωματική μέθοδο αποφάσισαν τη δημιουργία λογότυπου από φυσικά υλικά. Φωτογράφισαν βήμα-βήμα τη δημιουργία τους και έφτιαξαν ταινίες τις οποίες παρουσίασαν στα συνεργαζόμενα σχολεία. Αυτή η πρώτη δραστηριότητα ενθουσίασε τους μαθητές/τριες και αποτέλεσε κίνητρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επόμενων. Πραγματοποίησαν ομαδικές κατασκευές-έργα από φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, ταινίες μικρού μήκους, συμμετείχαν σε δράσεις-επισκέψεις, οργάνωσαν και εκτέλεσαν πειράματα. Σχεδίασαν κόμικς τα οποία παρουσιάστηκαν σε ψηφιακή μορφή και ένα ψηφιακό ετήσιο ημερολόγιο 2015, στέλνοντας μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο ημερολόγιο συμπεριέλαβαν έργα από φυσικά υλικά και αφού τυπώθηκε, διανεμήθηκε και στα ελληνικά. Ιδιαίτερα δημιουργική ήταν η συμμετοχή τους κατά την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος όπου τύπωσαν μπλούζες με το σύνθημα "Αλλάζεις ζωή, σώζεις τον πλανήτη". Τέλος, η χρήση ΤΠΕ αποτέλεσαν χρήσιμο εργαλείο που διευκόλυνε την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων, ενώ οι μαθητές αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες που τους παρέχουν στην έκφραση της δημιουργικότητάς τους και στην παραγωγή ψηφιακού υλικού.

Γ. Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη

Το έργο δουλεύτηκε στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος με σκοπό την επαφή και συνεργασία μαθητών/τριών με συνεργαζόμενα σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών για το περιβάλλον και την προστασία του. Το έργο συμβάδιζε με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του δημοτικού και μέσω της διαθεματικής προσέγγισης εμπλέκονταν αρκετά γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα (ανάγνωση βιβλίων, δημιουργία εντύπων-περιοδικού), Μελέτη Περιβάλλοντος (διατροφή, αγωγή υγείας), Φυσική (πειράματα, φυσικά φαινόμενα, κ.ά.), Γεωγραφία (χάρτης φυσικού περιβάλλοντος), Αγγλικά, Εικαστικά-Τέχνη (κατασκευές, ζωγραφική, αφίσες, ημερολόγια), ΤΠΕ (ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, ανταλλαγή πληροφοριών, παρουσιάσεις, κόμικς, δημιουργία αφισών, διαδραστικών παιχνιδιών, ψηφιακού ημερολογίου, ταινιών). Υπήρχε μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του έργου. Έμαθαν να αποδέχονται το διαφορετικό και καλλιέργησαν την έννοια της ομάδας και συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία και επιλογή λογότυπου του έργου, η συλλογή πληροφοριών και δημιουργίας αφίσας σχετικά με κάποιο απειλούμενο ευρωπαϊκό είδος, η ανταλλαγή ψηφιακών παιχνιδιών και ο καθορισμός κοινά αποδεκτών κανόνων ενός υγιεινού τρόπου ζωής και συμπεριφοράς τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Η συμμετοχή των παιδιών σε παγκόσμιες ημέρες για το περιβάλλον και ο εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης και των γενεθλίων του eTwinning, που δε σχετίζονται άμεσα με το έργο, υπενθύμιζαν στους μαθητές/τριες την κοινή τους ευρωπαϊκή και πολιτισμική ταυτότητα.

Δ. Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος - Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με αφορμή την 2η Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

- Επεξεργασία λογοτεχνικού βιβλίου: "Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια", της Σοφίας Ζαραμπούκα.

- Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο: "Ας καθαρίσουμε τον πλανήτη μας!" (http://emathisi.weebly.com/blog/160).

- Προβολή βίντεο σχετικά με την ανακύκλωση και τον μπλε κάδο: 1.) Ανακύκλωση: http://www.herrco.gr/herrco_movie2.html, 2.)Μπλε κάδος:  https://www.youtube.com/watch?v=jUXWKk3JLCU

- Καθαρισμός Ακτής: Συμμετοχή στην Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών Helmepa - Καθαρισμός Ακτής - Παραλία Κρητικών Ρόδου: Οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση. Στην ίδια δράση συνεργαστήκαμε με το Δήμο Ροδίων, οι οποίοι ανέλαβαν τη συλλογή απορριμμάτων.

- Επίσκεψη στο καράβι της Greenpeace - Rainbow Warrior III - Ενημέρωση από εθελοντές της Greenpeace.

- 08-10-2014: Επίσκεψη στην τάξη της συγγραφέας κ. Ελένη Σβορώνου (Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο: "Ιστορίες για τα ... σκουπίδια" και υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικά με τα απορρίμματα και την προστασία του περιβάλλοντος).

Παρουσιάσεις

1) Παρουσίαση σχολείου:https://prezi.com/6adryenr7ykl/2nd-grade-of-the-5th-primary-school-of-rhodes-greece/

2) Παρουσίαση δράσης - Καθαρισμός παραλίας: https://prezi.com/_j8h4qn_fabn/cleaning-the-world/

Ταινίες μικρού μήκους - σποτ:

1) Κατασκευή Λογότυπου: https://www.youtube.com/watch?v=Z-QB8ZS-y7Q

2) Δράση καθαρισμού αύλειου χώρου: https://www.youtube.com/watch?v=2UEMMOaWZl4

3) Σποτ με το λογότυπό μας:https://www.youtube.com/watch?v=1TdD95MlYAU

4) Σποτ Λογότυπο: https://www.youtube.com/watch?v=HJOkIAbMnsg

5) Σποτ με σύνθημα "Keep our environment clean and green": https://www.youtube.com/watch?v=Q09E29mzxko

6) https://www.youtube.com/watch?v=HJOkIAbMnsg

7) Έργα από Φυσικά υλικά: https://www.youtube.com/watch?v=Ykv5PbFqvNg

8) Ανακύκλωση χαρτιού: https://www.youtube.com/watch?v=ducFyOcT0gc

9) Κατασκευές από ανακυκλώσιμο υλικό: https://www.youtube.com/watch?v=zGO3DJO7BX4

10) eTwinning day: https://www.youtube.com/watch?v=3xnAK3SLKsY

11) Πείραμα Colour changing flowers: https://www.youtube.com/watch?v=T-OzI_mIzAI

Δημιουργία ψηφιακού ημερολογίου:

Ψηφιακό Ημερολόγιο: http://www.slideshare.net/ipapazaxariou/calendar-eco-2015

Έντυπο Ημερολόγιο (μετάφραση): http://www.slideshare.net/ipapazaxariou/ss-43003404

Ψηφιακές αφίσες:

Απειλούμενο είδος: http://irinip2013.edu.glogster.com/horses-blank-8229/

Ημέρα Γης: http://irinip2013.edu.glogster.com/earthday2015/

Take Care About Our Sea: http://irinip2013.edu.glogster.com/take-care-about-our-sea/

Κόμικς comic life: http://emathisi.weebly.com/blog/257

Puzzle:http://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/3/03/303/303/files/ba12220a.pdf

Online puzzle: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3b4ae72012a4

Έντυπα

1) Περιοδικό issu: http://issuu.com/ipapazaxariou/docs/82014/1?e=0/14579461

2) Βιβλίο "Ας καθαρίσουμε το περιβάλλον": http://www.slideboom.com/presentations/1109370/%CE%91%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7!

3) Περιβαλλοντικές Χριστουγεννιάτικες κάρτες

Δημιουργία παιχνιδιού: http://emathisi.weebly.com/blog/274

Δημιουργία ψηφιακού ημερολογίου:

Ψηφιακό Ημερολόγιο: http://www.slideshare.net/ipapazaxariou/calendar-eco-2015

Έντυπο Ημερολόγιο (μετάφραση): http://www.slideshare.net/ipapazaxariou/ss-43003404

Συνεργασία με φορείς

1. Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA (Καθαρισμός Ακτής)

2. Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος Ρόδου (Συλλογή Απορρίμματα: Καθαρισμός Ακτής) & Επίσκεψη από υπεύθυνο του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Ροδίων

3. Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ρόδου: Ανακύκλωση - Συλλογή πλαστικών πωμάτων.

4. WWF - Υπεύθυνη των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της WWF, κ. Ελένη Σβορώνου

5. ΧΥΤΑ Ρόδου

6. Εκδόσεις Ψυχογιός σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο ΔΕΝΤΟ στη Ρόδο (Συγγραφέας Δημόπουλος Χρήστος).

8. Παιδική Helmpa

9. Συνεργασία με την Greenpeace.

10. Συνεργασία με τον μηχανικό Ορυκτών Πόρων κ. Χρήστος Γαμβρούδης

11. Συνεργασία με τον Μηχανικό Περιβάλλοντος κ. Καλοπίτα Β., μέλος του Κοινωνικού Συναιτερισμού Ανάδειξης Αξιοποίησης και Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος "ΓΑΙΑ"

12. Συνεργασία με τη Mom. Μια βαλίτσα γεμάτη παιχνίδια, βίντεο, ήχους, και βιβλία. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη θάλασσα και τους οργανισμούς της.

Ε. Αποτελέσματα

Το έργο (Twinspace:http://twinspace.etwinning.net/303/home) είχε αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα για τους μαθητές/τριες. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και οι μαθητές/τριες έμαθαν να νοιάζονται και να σέβονται το περιβάλλον, ανέλαβαν δράσεις για την προστασία του, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες. Αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες (επισκέψεις, πειράματα, εργασίες), σύναψαν φιλίες με παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας και της κλειστής αίθουσας διδασκαλίας. Ανέπτυξαν, το αίσθημα της ομαδικότητας και της συνεργασίας, πήραν πρωτοβουλίες και δημιούργησαν πρωτότυπο υλικό. Έμαθαν να αποτελούν μέρος μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και ανέπτυξαν δεξιότητές στις ΤΠΕ (επεξεργασία εικόνων, δημιουργία ταινιών, κόμικς, παρουσιάσεις, ημερολόγιο, ψηφιακό παιχνίδι, κ.ά.). Το έργο αποτέλεσε, επίσης, κίνητρο για την εκμάθηση και τη σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Οι γονείς παρακολουθούσαν το πρόγραμμα από την ιστοσελίδα της τάξης, λαμβάνοντας συνεχή ενημέρωση για όσα γίνονταν εντός και εκτός τάξης (http://emathisi.weebly.com/im-eco.html). Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν για το έργο και έμαθαν περισσότερες πληροφορίες για τη δράση etwinning. Το σχολείο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε eTwinning έργα, άρχισε να υιοθετεί νέες καινοτόμες πρακτικές και να τις μετατρέπει σε δράσεις. Μέσα από τη συνεργασία με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς κάνει ένα άνοιγμα στην τοπική κοινωνία για ένα ανοιχτό σχολείο, ενώ ταυτόχρονα αποκτά ευρωπαϊκό πολυπολιτισμικό προσανατολισμό.

ΣΤ. Διάχυση προγράμματος

Τα αποτελέσματα του έργου (1) παρουσιάστηκαν στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και στους γονείς των μαθητών/τριών, ενώ (2) οι δραστηριότητες αναρτήθηκαν τόσο στην ιστοσελίδα του σχολείου και (3) της τάξης (http://emathisi.weebly.com/im-eco.html) όσο και (4) στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. (5) Οι δραστηριότητες των μαθητών/τριών μας δημοσιεύτηκαν  στο ηλεκτρονικό περιοδικό της τάξης με τίτλο e-π@ρεούλ@ (http://issuu.com/ipapazaxariou/docs/82014). (6) Επίσης, με τη διανομή του ετήσιου Ημερολογίου 2015, που τύπωσαν οι μαθητές/τριες ενημερώθηκε η  τοπική κοινωνία για το έργο και τα αποτελέσματά του. (7) Τέλος, η διάχυση πραγματοποιήθηκε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας την έγκριση των κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Πιο συγκεκριμένα, τα δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

 • Linkedin  (http://gr.linkedin.com/pub/eirini-papazaxariou/b7/b25/932)
 • Facebook (https://www.facebook.com/pages/Emathisiweeblycom/1642380522662269)
 • Pinterest (https://www.pinterest.com/irinipapaz/etwinning/)
 • slideshare (http://www.slideshare.net/ipapazaxariou/presentations)
 • slideboom(http://www.slideboom.com/presentations/1109370/%CE%91%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7!)
 • youtube (https://www.youtube.com/channel/UCczGS34iU1A7gkkhs3m2AJA)
 • issuu(http://issuu.com/ipapazaxariou/docs/82014).

Αναλυτικά το  παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://emathisi.weebly.com/im-eco.html

Δράστηριότητες

- Κατασκευή συμβόλου ανακύκλωσης.

- Συμμετοχή στην ανακύκλωση πωμάτων (Έναρξη - Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ρόδου).

- Ο κύκλος του νερού

- Γνωρίζουμε τα σήματα της ανακύκλωσης.

- Διαδραστικό παιχνίδι ανακύκλωσης (http://www.herrco.gr/game.html).

- Δημιουργία έργων με άχρηστα υλικά

- Δημιουργία κολλάζ με φυσικά υλικά (φύλλα, πέτρες, σπόρους, κτλ)

- Δημιουργία ομαδικών αφισών με θέμα τα απορρίμματα και την ανακύκλωση.

- Επίσκεψη στην τάξη του συγγραφέα κ. Χρήστου Δημόπουλο - Δημιουργία κατασκευών από "άχρηστα" υλικά.

- Γνωρίζουμε τα 4 υλικά (χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό) το χρόνο ζωής τους, τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής τους.

- Εικαστικές δημιουργίες από άχρηστα υλικά.

- Πείραμα - Χρόνος ζωής απορριμμάτων: "Φυτεύω" σκουπίδια σε γλάστρες. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει "φυτέψει" - θάψει μέσα σε κάθε γλάστρα το υλικό που επέλεξε: διάφορα είδη χαρτιού, ένα κουτί από αλουμίνιο, μια πλαστική σακούλα, ένα κομμάτι μήλο, ένα γυάλινο μπουκάλι. Μετά από ένα μήνα τα παιδιά σκαλίζουν τις γλάστρες και παρατηρούν ποια υλικά έχουν αλλοιωθούν, ποια έμειναν ανέπαφα και ποια διασπώνται. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε πίνακα.

- Παρασκευή ανακυκλώσιμου χαρτιού στην τάξη.

- Πειράματα: (Οργάνωση και λειτουργία 2 ομάδων. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει από 2 πειράματα στην τάξη).

1. Ο κύκλος του νερού

2. Θάβω σκουπίδια στην αυλή του σχολείου

3. Καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα

4. Υπερθέρμανση του πλανήτη

- Συμμετοχή στην ανακύκλωση μπαταριών

- Καθαρισμός αύλειου χώρου

- Διανομή ενημερωτικού υλικού της παιδικής Helmepa

- Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Γης

Παραγωγή εντύπων

-Βιβλιαράκι"Ας καθαρίσουμε το περιβάλλον":

 http://www.slideboom.com/presentations/1109370/%CE%91%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7!

- Δημιουργία Ετήσιου Ημερολογίου (Έντυπο & Ηλεκτρονικό):

http://issuu.com/ipapazaxariou/docs/82014/1?e=0/14579461

- Δημιουργία ομαδικών αφισών με θέμα τα απορρίμματα και την ανακύκλωση.

- Έκδοση περιοδικού με αφιέρωμα για το περιβάλλον

Ε. Αποτελέσματα

Το έργο (Twinspace:http://twinspace.etwinning.net/303/home) είχε αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα για τους μαθητές/τριες. Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και οι μαθητές/τριες έμαθαν να νοιάζονται και να σέβονται το περιβάλλον, ανέλαβαν δράσεις για την προστασία του, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες. Αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες (επισκέψεις, πειράματα, εργασίες), σύναψαν φιλίες με παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας και της κλειστής αίθουσας διδασκαλίας. Ανέπτυξαν, το αίσθημα της ομαδικότητας και της συνεργασίας, πήραν πρωτοβουλίες και δημιούργησαν πρωτότυπο υλικό. Έμαθαν να αποτελούν μέρος μιας πολυπολιτισμικής ομάδας και ανέπτυξαν δεξιότητές στις ΤΠΕ (επεξεργασία εικόνων, δημιουργία ταινιών, κόμικς, παρουσιάσεις, ημερολόγιο, ψηφιακό παιχνίδι, κ.ά.). Το έργο αποτέλεσε, επίσης, κίνητρο για την εκμάθηση και τη σωστή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Οι γονείς παρακολουθούσαν το πρόγραμμα από την ιστοσελίδα της τάξης, λαμβάνοντας συνεχή ενημέρωση για όσα γίνονταν εντός και εκτός τάξης (http://emathisi.weebly.com/im-eco.html). Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν για το έργο και έμαθαν περισσότερες πληροφορίες για τη δράση etwinning. Το σχολείο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε eTwinning έργα, άρχισε να υιοθετεί νέες καινοτόμες πρακτικές και να τις μετατρέπει σε δράσεις. Μέσα από τη συνεργασία με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς κάνει ένα άνοιγμα στην τοπική κοινωνία για ένα ανοιχτό σχολείο, ενώ ταυτόχρονα αποκτά ευρωπαϊκό πολυπολιτισμικό προσανατολισμό.

ΣΤ. Διάχυση προγράμματος

Τα αποτελέσματα του έργου (1) παρουσιάστηκαν στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και στους γονείς των μαθητών/τριών, ενώ (2) οι δραστηριότητες αναρτήθηκαν τόσο στην ιστοσελίδα του σχολείου και (3) της τάξης (http://emathisi.weebly.com/im-eco.html) όσο και (4) στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. (5) Οι δραστηριότητες των μαθητών/τριών μας δημοσιεύτηκαν  στο ηλεκτρονικό περιοδικό της τάξης με τίτλο e-π@ρεούλ@ (http://issuu.com/ipapazaxariou/docs/82014). (6) Επίσης, με τη διανομή του ετήσιου Ημερολογίου 2015, που τύπωσαν οι μαθητές/τριες ενημερώθηκε η  τοπική κοινωνία για το έργο και τα αποτελέσματά του. (7) Τέλος, η διάχυση πραγματοποιήθηκε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας την έγκριση των κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Πιο συγκεκριμένα, τα δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

 • Linkedin  (http://gr.linkedin.com/pub/eirini-papazaxariou/b7/b25/932)
 • Facebook (https://www.facebook.com/pages/Emathisiweeblycom/1642380522662269)
 • Pinterest (https://www.pinterest.com/irinipapaz/etwinning/)
 • slideshare (http://www.slideshare.net/ipapazaxariou/presentations)
 • slideboom(http://www.slideboom.com/presentations/1109370/%CE%91%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7!)
 • youtube (https://www.youtube.com/channel/UCczGS34iU1A7gkkhs3m2AJA)
 • issuu(http://issuu.com/ipapazaxariou/docs/82014).

Αναλυτικά το  παραπάνω πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://emathisi.weebly.com/im-eco.html