7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.-2η Ανακοίνωση

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 
                                  Αθήνα, 4/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 10
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη, 16452
Τηλέφωνο: 6944842897, 6976390430, fax: 2467084750
Email: d.s.peekpe@gmail.com
http://peekpesite.blogspot.gr/
  

2η Ανακοίνωση
7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα

Βόλος, 20-22 Μαρτίου 2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα» θα πραγματοποιηθεί στις 20, 21 & 22 Μαρτίου στο Βόλο.


Στόχοι του Συνεδρίου είναι:

 • η ανάδειξη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας
 • η προβολή του έργου και των δράσεων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • η παρουσίαση της έρευνας σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που διεξάγεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των Σχολικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη χώρα
 • η παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία
 • η παρουσίαση δράσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία που υλοποιούνται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς
 • η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δεκαετίας 2005-2014 για την Εκπαίδευση για την Αειφορία
 • οι προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των διακηρύξεων της UNESCO μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο της Nagoya
 • η ανάδειξη της συμβολής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία για το ξεπέρασμα της κρίσης.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και να αναφέρεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 1. Θεωρία της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
 2. Εκπαιδευτική έρευνα
 3. Σχολικά προγράμματα Π.Ε.
 4. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 5. Δίκτυα ΠΕ
 6. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού
 7. Διδακτική μεθοδολογία και προτάσεις
 8. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 9. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ειδική Αγωγή
 10. Δια βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
 11. Ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο

Ειδικές θεματικές ενότητες στο πλαίσιο του συνεδρίου, αποτελούν:

 1. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δεκαετίας 2005-2014 για την Εκπαίδευση για την Αειφορία
 2. Οι προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των διακηρύξεων της UNESCO μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο της Nagoya
 3. Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία για το ξεπέρασμα της κρίσης

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις και τα εργαστήρια. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση συμποσίων ή εργαστηρίων στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται:

 

Μέχρι 30-01-15

Μετά τις 30-01-15

Μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση που έχουν πληρώσει συνδρομή του 2014

20 ευρώ

30 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση

40 ευρώ

50 ευρώ

Μέλη της Ένωσης με εισήγηση που έχουν πληρώσει συνδρομή του 2014

30 ευρώ

40 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης με εισήγηση

50 ευρώ60 ευρώ
Φοιτητές

10 ευρώ

20 ευρώ

 Σημ: η ετήσια συνδρομή στην Ένωση είναι 10 ευρώ.

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων.

Το δικαίωμα συμμετοχής να κατατεθεί στην ALPHA BANK, στο λογαριασμό με αριθμό 848 - 002101-060306, ΙΒΑΝ GR39 0140 8480 8480 0210 1060 306 με δικαιούχο τον Στυλιάδη Κωνσταντίνο του Μάρκου, ταμία της Ένωσης. Η απόδειξη κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα, να σταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης: d.s.peekpe@gmail.com.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: d.s.peekpe@gmail.com.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση d.s.peekpe@gmail.com.
To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word.
Οι εργασίες, που πρέπει να υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή, θα κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προκειμένου να παρουσιαστούν στο συνέδριο και να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους και παραπάνω από δύο συνολικά.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών

12 Ιανουαρίου 2015

Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών

09 Φεβρουαρίου 2015

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο

30 Ιανουαρίου 2015

Οδηγίες και υπόδειγμα Μορφοποίησης Εισηγήσεων


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Γενική Γραμματέας                         Ο Πρόεδρος                           

Μαρία Σφακιανάκη, M.Sc.                  Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης, M.Ed.