5ο Συνέδριο Περιβάλλοντος Μακεδονίας

Ενότητα: 

  Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014

Συνεδριακό Κέντρο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ.

 

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου

Δρ. Κώστας Νικολάου

E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:

 http://persynmak.blogspot.com/

 https://www.facebook.com/5oPeriballontikoSynedrioMakedonias

 www.eex.gr