Υπουργική τροπολογία για την επιλογή Στελεχών – παράλειψη των ΚΠΕ

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 


Θέμα: « ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ Κ.Π.Ε.»

Αξιότιμε Κύριε Αν. Υπουργέ,

Σας επισημαίνουμε ό,τι στην Υπουργική Τροπολογία για την τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α΄ 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από παράλειψη προφανώς δεν αναφέρεται ως διδακτική υπηρεσία η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).

Η παρακάτω παράγραφος Β περίπτωση 7 : «  Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία υπευθύνων αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.»

θα πρέπει να συμπληρωθεί και με τη θητεία σε Κ.Π.Ε., για τους Υπεύθυνους Λειτουργίας των ΚΠΕ, τους Αναπληρωτές Υπεύθυνους και τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων. Υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία σε ΚΠΕ ρητά αναφέρεται ως διδακτική σε όλες τις Υ.Α. για την κάλυψη των θέσεων σ’ αυτά, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Η Γενική Γραμματέας                                      Ο Πρόεδρος

 

Μαρία Σφακιανάκη M.Sc.                   Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης M.Ed.