Σχέδιο νόμου -Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 

 


Θέμα: «Σχέδιο νόμου -Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση –Παράλειψη διδακτικής υπηρεσίας Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Αξιότιμε Κύριε Αν. Υπουργέ,

Σας επισημαίνουμε ό,τι στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Βουλής δεν αναφέρεται ως διδακτική υπηρεσία « η θητεία υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», ενώ στην αρχή συμπεριλαμβανόταν στην τροπολογία στη  παρακάτω παράγραφος Β περίπτωση 7 : «  Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία υπευθύνων αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.»

Θα πρέπει σαφώς να επανέλθει το παραπάνω εδάφιο και να λογίζεται η θητεία υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , όπως και των υπευθύνων αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, ως διδακτική υπηρεσία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το σχετικό εδάφιο το οποίο περιλαμβάνεται στην Υ.Α.92998/Γ7/10-8-2012(ΦΕΚ 2314/2012) με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»  αναφέρει ότι: «Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική».

Τέλος να σας ευχαριστήσουμε για την αποκατάσταση της παράλειψης που αφορούσε τη διδακτική υπηρεσία στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , όπως σας είχαμε επισημάνει στη προηγούμενη επιστολή μας (υπ. αριθ.: 24/29-4-2015).

Επισυνάπτουμε για διευκόλυνσή σας τις αποφάσεις για του Υπευθύνους Π.Ε. Υ.Α.92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314/2012) στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και για τα Κ.Π.Ε (ΦΕΚ 856/2006/)  στο  άρθρο 5 παράγραφος 8, όπου επισημαίνονται οι σχετικές αναφορές.

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.

 Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

  Η Γενική Γραμματέας                                      Ο Πρόεδρος

 

Μαρία Σφακιανάκη M.Sc.                   Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης M.Ed.