Συνεχίζουμε…αλλάζοντας

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Ύστερα από την απουσία δύο χρόνων, κυκλοφορεί και πάλι το περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ, «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική Εκπαίδευση», σε νέα πια μορφή, συνεχίζοντας με επιμονή να βάζει την περιβαλλοντική οπτική, μέσα στα εκπαιδευτικά πράγματα.

Η επιλογή αυτή του «μετασχηματισμού» του σε ηλεκτρονικό περιοδικό, μέσα στις παρούσες δύσκολες συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης, έγινε πρωταρχικά για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα της έκδοσης και της διακίνησης του.

Από την άλλη μεριά, σε αυτή τη νέα φάση, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες του μέσου, φιλοδοξεί να «μετασχηματίσει» και την ίδια την ταυτότητα του περιοδικού, ενισχύοντας τον επιστημονικό του χαρακτήρα, παράλληλα με την αποτύπωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, σε μια προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης, της θεωρίας με την πράξη.

Έτσι το περιοδικό, εφεξής, θα φιλοξενεί στην Ενότητα: «Άρθρα με κρίση», κείμενα, ερευνητικές εργασίες και μελέτες που αφορούν στο ερευνητικό πεδίο της Π.Ε - μετά από κρίση Επιστημονικής Επιτροπής, ενώ στις υπόλοιπες Ενότητες: «Π.Ε στο σχολείο, Θεσμικό και Μεθοδολογικό πλαίσιο της Π.Ε, Κ.Π.Ε και Κέντρα δια βίου μάθησης, Τ.Π.Ε και Π.Ε, κλπ», κείμενα, άρθρα και καλά παραδείγματα από την εκπαιδευτική πράξη.

Στο πρώτο αυτό τεύχος, που η ανταπόκριση των μελών και φίλων της Ένωσης ήταν πολύ σημαντική, παρουσιάζονται άρθρα και κείμενα, που έχουν να κάνουν με την αποτύπωση θεμάτων της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, μέσα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, μιας εποχής σε κρίση.

Η ποικιλία των θεμάτων με τα οποία καταπιάνονται οι συγγραφείς, αφορούν κυρίως ζητήματα της εκπαίδευσης, μέσα όμως από την οπτική και τις κατευθυντήριες αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στο άρθρο της, η Β. Παπαδημητρίου «Εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο», αναφέρεται στη νέα κοινωνική τάση που έχει αναδυθεί εδώ και μια δεκαπενταετία, ως αντίδραση στα ομογενοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με κοινούς στόχους και στάνταρτς, τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αγνοούν την κοινότητα. Μια ανάκτηση της σημασίας του τόπου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Το περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ, στο πρώτο του τεύχος (1994) και από μια ευτυχή συγκυρία και στο πρώτο στη νέα φάση της κυκλοφορίας του - ως ηλεκτρονικό περιοδικό (2012), τυχαίνει να φιλοξενεί άρθρο της ομότιμης καθηγήτριας Β. Παπαδημητρίου, της πρώτης με γνωστικό αντικείμενο την Π.Ε, σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Από μια σειρά άρθρων, των Τ. Σύβακα & Αθ. Γκινούδη, αλλά και των Αλ. Ανδρεάδη, Μ. Δοδοντσή,& Κ. Αθανασιάδη, καθώς και στην Ενότητα «ΤΠΕ και Π.Ε», από το άρθρο των Ν. Βουδρισλή & Μ. Αυγερινού, μαθαίνουμε ότι οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διαμορφώνουν νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, με αλληλεπιδράσεις, συνεργασίες και επικοινωνία, μέσα στον παγκόσμιο διαδικτυακό τόπο, αλλάζοντας συγχρόνως και τις διδακτικές προσεγγίσεις.

Ποιες αλλαγές και ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει ένα σχολείο, μέσα από τη συνεργασία, της εκπαιδευτικής με την τοπική κοινότητα, στην προσπάθειά του να μετασχηματιστεί σε αειφόρο; Με τη μελέτη μιας περίπτωσης, ασχολείται στο άρθρο της, η Χ. Νομικού, «Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στην εμπειρία ενός Δημοτικού σχολείου, από τη συμμετοχή του στο βραβείο Αειφόρου σχολείου». Ενώ η Μ. Καλαθάκη, καταπιάνεται με το δύσκολο θέμα της Αξιολόγησης, περιγράφοντας ένα μοντέλο αξιολόγησης των ΣΠΠΕ, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Ερευνητικές Εργασίες, που από τον προηγούμενο χρόνο μπήκανε ως καινοτομία στο πρόγραμμα του Λυκείου, έχουν ένα αξιόλογο παρελθόν στις προαιρετικές σχολικές δραστηριότητες, εφόσον θεμελιώνονται στις αρχές της διαθεματικότητας, της βιωματικότητας και της συνεργατικής μάθησης (βασικά στοιχεία στην Π.Ε), γι αυτό και στα άρθρα τους, η Κ. Σχίζα και η Κ. Μπαζίγου, προσπαθούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, στη ρήξη τους με το «οικείο» διδακτικό μοντέλο και στη δυσκολία, της ανάπτυξης της δεξιότητας της συνεργασίας μεταξύ τους.

Στην Ενότητα «Θεσμικό και Μεθοδολογικό πλαίσιο της Π.Ε», η Β. Παναγιωτίδου και Γ. Καλοπούλου, καταπιάνονται με τα θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στην Ενότητα «Π.Ε στο σχολείο», οι εκπαιδευτικοί (Κ. Βασδόκας, Χ. Σπινθηρόπουλος, Χ. Μαραγκού κ.α, Σ. Αθανασοπούλου), καταθέτουν την εμπειρία τους και τις σκέψεις τους, στην προσπάθεια τους να περάσουν την περιβαλλοντική οπτική στους μαθητές τους.

Στην αξιοποίηση του νέου μέσου, μπορεί να αποδοθεί και η επιλογή της Συντακτικής Ομάδας να ανοιχτεί σε νέα πεδία, με την καταγραφή της εμπειρίας και άλλων φορέων, που καταπιάνονται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, στην Ενότητα «Μ.Κ.Ο και Π.Ε», αλλά κυρίως με τη δημιουργία της Ενότητας «Περιβάλλον και Κοινωνία», όπου θα φιλοξενεί θεωρητικά κείμενα κοινωνικής οικολογίας και προβληματισμού και κοινωνικής παρέμβασης, υποστηρίζοντας έτσι τη δουλειά των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αλλαγών, τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία. Με πρώτη φιλοξενία, το άρθρο του Κ. Νικολάου, «Η συνεργατική εναλλακτική της κοινωνίας απέναντι στην κερδοσκοπική συμμαχία της διαχείρισης των απορριμμάτων»

Συνεχίζουμε…αλλάζοντας, μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, της πολυδιάστατης κρίσης, που αγγίζει κάθε πλευρά της ζωής μας και μας υποχρεώνει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη μιας νέας οπτικής πάνω στην πραγματικότητα, που θα πρέπει να έχει και όλα τα στοιχεία της οικολογικής σκέψης – της ολιστικής θεώρησης, της αλληλεξάρτησης, της συνεργασίας και της δικαιοσύνης.

Η δική μας προσπάθεια είναι μια συμβολή σε μια τέτοια πορεία, που μπορεί να προχωρήσει μόνο με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που στοχεύουν με τη δουλειά τους, σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Περιμένουμε και στη συνέχεια την ανταπόκριση σας και τα σχόλια για τη βελτίωση αυτής της προσπάθειας.