Σκέψεις Και Προτάσεις για Σημαντικά Θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

“Μετά τις εθνικές εκλογές του Ιούνη του 2012 μια νέα ηγεσία ανέλαβε την πολιτική διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας.  Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από τότε και η όλη λειτουργία του τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που μας ενδιαφέρει, μπορούμε να πούμε ότι επιδέχονται πολύπλευρη κριτική. Γενικά επειδή ούτε η περίοδος 2009-2012 ήταν συγκριτικά καλύτερη έχουν συσσωρευθεί μέχρι  σήμερα δεκάδες θέματα που χρειάζονται αντιμετώπιση” ...

Στη συνέχεια στο άρθρο του ο Γιώργος Φαραγγιτάκης, αφού καταγράφει όλες τις σημαντικές ιστορικές στιγμές της εξέλιξης του θεσμού της Π.Ε μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, φτάνει στη σημερινή πραγματικότητα και αναλύοντας με κριτική ματιά το πλαίσιο που διαμορφώνεται, καταλήγει σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες προτάσεις για το θεσμό της Π.Ε, τόσο στα σχολεία όσο και  στις υποστηρικτικές του δομές (Κ.Π.Ε), επισημαίνοντας στο τέλος την ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης  του θεσμού, μέσα στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης που βιώνουμε.

 Ολόκληρο το άρθρο είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος της ΠΕΕΚΠΕ – Αττικής,  στο: http://peekpeattikis.gr/arthra

Το άρθρο αυτό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για διάλογο, για την προοπτική του θεσμού της Π.Ε, από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με την Π.Ε, είτε στα σχολεία, είτε σε θεσμικά όργανα που υποστηρίζουν τον θεσμό. 

Από τη Σύνταξη