"Οι Ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο. Ένα βιβλίο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους", της Κωνσταντίνας Σχίζα, Εκδόσεις Χρήστος Δαρδανός, 2012

Έχουμε συνηθίσει σε βιβλία που γράφονται για να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή βιβλία-βοηθήματα. Συνήθως αφορούν, είτε την ύλη διδασκαλίας, είτε τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και  «δια αυτών» - έμμεσα δηλαδή -υποστηρίζουν τη δουλειά του μαθητή στην τάξη.

Η Ντίνα η Σχίζα σε αυτό το βιβλίο της, «αντιστρέφει», αυτόν το δρόμο. Το γράφει  «απευθείας» για τους μαθητές και «δια αυτών», υποστηρίζει τη δουλειά του δάσκαλου. Αυτό δεν είναι τυχαίο, εφόσον επιλέγει για τον δάσκαλο, τον ρόλο του «συνοδού» και συμβούλου για τους μαθητές του, σε ένα ταξίδι  «αναζήτησης», ώστε  η μάθηση να γίνει δική τους υπόθεση.

Στο βιβλίο θα βρουν τα βήματα αυτής της  διαδικασίας «αναζήτησης», που αποτελούν και τις κύριες  ενότητες του βιβλίου και είναι: 1. Η Οργάνωση του θέματος που επιλέγουν να μελετήσουν  2. Η Μεθοδολογία της έρευνας και 3. Η Έκθεση της διαδικασίας.

Η Ερευνητική Εργασία, που είναι πια στο Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου, είναι η διαδικασία στην οποία εμπλέκονται οι μαθητές, με στόχο να μάθουν να αναλύουν και να συνθέτουν ένα θέμα, να κρίνουν και να ερμηνεύουν και εν τέλει να κατανοούν ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν.  Αποτελεί μια «νέα» εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο παγιωμένο παραδοσιακό μας σύστημα, στην οποία πρέπει να ασκηθούν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και αυτό το βιβλίο έρχεται να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο τελευταίο κεφάλαιο με τον τίτλο: «Μελετώντας το πλαίσιο αναφοράς», προσπαθεί η συγγραφέας να εντάξει την όλη  διαδικασία διερεύνησης και μελέτης  ενός θέματος, μέσα στο πλαίσιο της συστημικής σκέψης, δίνοντας παραπέρα βήματα για μια τέτοια επιλογή.

Δέσποινα Σουβατζή