"Η Κλιματική Αλλαγή στην τάξη"

Συγγραφέας: 

Εκπαιδευτικό υλικό της UNESCO, για  εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από 6ημερο επιμορφωτικό σεμινάριο)

 Έκδοση – online, 2013:  http://www.unesco.org/new/ccesd

                                          Ομάδα συγγραφής:  ‘Sustainability Frontiers’,

                                                                                                   David Selby & Fumiyo Kagawa.

Πρόκειται για ένα υλικό πλούσιο σε δραστηριότητες, που αποτελούν μέρος ενός προγράμματος επιμόρφωσης έξι ημερών για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας. Στο ηλεκτρονικό αυτό υλικό το οποίο παρουσιάζεται  με τη μορφή βιβλίου, περιγράφεται βήμα προς βήμα  το πρόγραμμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να υλοποιήσουν προγράμματα με στόχο να βοηθήσουν  τους μαθητές να καταλάβουν τις αιτίες και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Εκτός από τις  δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνεται και  υποστηρικτικό υλικό σε μορφή διαφανειών σε παρουσίαση  powerpoint για χρήση στην τάξη με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας. Το υλικό αυτό βοηθά τα παιδιά να διερευνήσουν  τα ζητήματα της  κλιματικής αλλαγής πέρα από το επιστημονικό κομμάτι και να δουν τις  ηθικές, κοινωνικές, πολιστικές και πολιτικές διαστάσεις της. Επιπλέον, θέτει την κλιματική ως κεντρικό στοιχείο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και συνδέεται στενά με την Εκπαίδευση για μείωση του ρίσκου των καταστροφών. Επίσης, στην έκδοση αυτή συμπεριλαμβάνεται υλικό καλαίσθητο και ειδικά προσαρμοσμένο για τις περιοχές της Αφρικής της Ασίας, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

                                                                                                                       Βέτα Τσαλίκη