Η εκπαιδευτική προσέγγιση της διαχείρισης και ανακύκλωσης τηγανελαίων μέσω ενός τοπικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε

Ετικέτες: 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου επικεντρώνει την εκπαιδευτική δράση του σε θέματα αστικής αειφορίας καθώς το αστικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα τόσο τις ζωές των κατοίκων του όσο και το ευρύτερο περιβάλλον. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των κατοίκων της πόλης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και την ποιότητα του ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικό, αγροτικό κλπ) πέρα από τα όρια της πόλης.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αλλά και στο θεματικό πεδίο της αειφορικής διαχείρισης των απορριμμάτων, οργανώθηκε και λειτούργησε από το Κ.Π.Ε. το σχολικό έτος 2012 - 2013 το τοπικό σχολικό δίκτυο με τίτλο «Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε - όλοι ωφελούμαστε». Συνεργαζόμενοί φορείς στην υλοποίηση του ήταν ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, οι σχολικές μονάδες μέσα στα όρια του δήμου και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θεωρήσαμε πως με τον τρόπο αυτό θα προβάλλονταν ακόμη περισσότερο η αξία της συνεργασίας μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων και υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μάθησης προσανατολισμένο σε δράσεις, οι οποίες θα λειτουργούσαν μετασχηματιστικά όχι μόνο σε μαθησιακό αλλά και σε επίπεδο ποιότητας ζωής.

Η δραστηριοποίηση του Κ.Π.Ε. στο συγκεκριμένο θέμα αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη:

  • την πρόταση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου για εκπαιδευτική υποστήριξη από την μεριά του ΚΠΕ, του προγράμματος ανακύκλωσης τηγανελαίων που επρόκειτο να ξεκινήσει από τα νοικοκυριά 
  • το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον των δήμων σε όλη την επικράτεια της χώρας για προγράμματα ανακύκλωσης τηγανελαίων μετά από τη συλλογή τους από νοικοκυριά και καταστήματα
  • την παντελή έλλειψη πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού παρόμοιας θεματολογίας
  • τη συνάφεια με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ (βιώσιμη πόλη, απορρίμματα, ενέργεια, αειφορική διαχείριση του νερού)
  • τη δυνατότητα που δίνει το θέμα για ενεργοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο της οικογενειακής τους ζωής αλλά και για δραστηριοποίηση των σχολικών μονάδων σε θέματα που απασχολούν την τοπική τους κοινωνία και την αστική βιωσιμότητα.

Η λειτουργία  του δικτύου εστίασε:

  • στη δημιουργία έγκυρου ενημερωτικού υλικού για το ζήτημα της ανακύκλωσης τηγανελαίων
  • στη συγκρότηση εκπαιδευτικού προγράμματος με προτάσεις για δραστηριότητες και παραγόμενα για τις σχολικές ομάδες που συμμετείχαν
  • στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν, με την υλοποίηση τριών συναντήσεων, οι οποίες είχαν επιμορφωτικό, ανατροφοδοτικό και οργανωτικό χαρακτήρα και στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς (ΚΠΕ, εκπρόσωποι του Δήμου και εκπαιδευτικοί από τις σχολικές μονάδες)
  • στην ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων και των οικείων των μαθητών και σε αρκετές  περιπτώσεις όλης της σχολικής κοινότητας αλλά και άλλων πολιτών και φορέων για την υλοποίηση των δράσεων που είχαν επιλέξει να πραγματοποιήσουν οι μαθητικές ομάδες.

Το εγχείρημα ολοκληρώθηκε με την οργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με τίτλο «Οι μαθητές διδάσκουν… για την ανακύκλωση τηγανελαίων» κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες και τα συμπεράσματά τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και υλοποίησαν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών.

Το Κ.Π.Ε., ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, οι Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 24 σχολικές ομάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια), 26 εκπαιδευτικοί, 460 μαθητές, μεγάλος αριθμός γονέων και άλλων πολιτών συνεργάσθηκαν με υποδειγματικό τρόπο στο πλαίσιο του τοπικού δικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό «Μια άλλη ματιά στα τηγανέλαια» το οποίο  περιλαμβάνει την εκπαιδευτική πρόταση του Κ.Π.Ε. αλλά και τις εργασίες όλων των σχολικών ομάδων που συμμετείχαν στο δίκτυο. Πιστεύουμε πως με αυτό τον τρόπο αποτυπώθηκε μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια συνεργασίας φορέων, τόσο ως προς την εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της συνεργασίας αυτής. Το υλικό το οποίο έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. http://www.kpe-thess.gr και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://www.kpe-thess.gr/download/ekdoseis/ekpaideytiko_yliko/Tiganelaia.pdf

Ευχή μας είναι να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τις τοπικές κοινωνίες που αναλαμβάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα αλλά και να αποτελέσει μια πρόταση για έμπνευση και εμπλουτισμό για τη δημιουργία και άλλων τοπικών δικτύων που πραγματεύονται ζητήματα αστικής αειφορίας αλλά και πλουσιότερων και καλύτερων προσεγγίσεων.

Afisa diktiou

φωτογραφία μαθητές

Οι μαθητές διδάσκουν στους πολίτες την ανακύκλωση τηγανελαίου