ΕΝΟ και ΕΝΟGREECE: Παγκόσμιο Δίκτυο Σχολείων

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 

Το ΕΝΟ είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, που έχει ως σκοπό να αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδηση κυρίως των νέων, αλλά και μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Έδρα του είναι η Φιλανδία και υποστηρίζεται από το Φιλανδικό υπουργείο παιδείας και από τα Η.Ε. Ιδρυτής του είναι ο Mika Vanhannen, Φιλανδός δάσκαλος.

Μέλη του είναι 149 χώρες και 13.000 σχολεία από όλο τον πλανήτη, ο αριθμός των οποίων  αυξάνεται καθημερινά.

Το Ελληνικό παράρτημα του ΕΝΟ είναι το ENOGREECE. Μία ΜΚΟ που έδρα της έχει τη Θεσσαλονίκη και μέλη της σχολεία, πανεπιστήμια, ΚΠΕ και άλλοι φορείς, όπως δήμοι και σύλλογοι γονέων.

Οι δραστηριότητες του  EN.O GREECE επεκτείνονται σε ζητήματα και πολιτικές σχετικές με το περιβάλλον και τον πολιτισμό, την αειφόρο ανάπτυξη, την ανακύκλωση, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε ζητήματα περιβαλλοντικού και πολιτιστικού  ενδιαφέροντος και της διοργάνωσης εθελοντικών πρωτοβουλιών σχετικών με το περιβάλλον.

 Ταυτόχρονα, το ΕΝ.Ο GREECE σε συνεργασία και με άλλους φορείς και παίρνοντας υπόψη και την ιστορία και τον πολιτισμό  της Ελλάδας έχει ως στόχο και σκοπό να προωθήσει την κινητικότητα των σχολείων του προγράμματος τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και την πρόσκληση σχολείων από όλο τον κόσμο με στόχο την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού.

Οι μαθητές που θα καλούνται από τις χώρες του εξωτερικού θα έχουν εκπονήσει εργασίες τις οποίες θα στέλνουν στους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος και θα έχουν κάνει διάχυση πληροφοριών για την Ελλάδα στη χώρα τους. Όταν οι μαθητές γυρίσουν πίσω θα έχουν την υποχρέωση να συνεχίσουν τη διαδικασία προβολής του Ελληνικού πολιτισμού. Η πρόσκληση θα περιλαμβάνει και τους δασκάλους τους.

Η διοργάνωση δωρεάν εκδηλώσεων, δωρεάν συνεδρίων και δωρεάν συναντήσεων είναι μία άλλη από τις δραστηριότητες του προγράμματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι φίλοι και οι συνεργαζόμενοι φορείς του ENOGREECE θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να παρουσιάζουν τις όποιες δράσεις σχετικά με τα παραπάνω αναλαμβάνουν να εκπονούν αλλά και ταυτόχρονα να έχουν όλοι ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και να συμβάλλουν στην προαγωγή της.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.enogreece.org και www.enoprogramme.org

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ή για ερωτήσεις γράψτε στο info@enogreece.org

Πρόγραμμα 1ου Διεθνές και Βαλκανικού Συμποσίου ENOGREECE