"Εκπαίδευση για Βιώσιμο τουρισμό - Εκπαιδευτικές δραστηριότητες", της Κωνσταντίας Ταμουτσέλη, Εκδόσεις Κ.Π.Ε ΑΡΧΑΝΩΝ, Αρχάνες 2009

Είναι γνωστό ότι η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του πλούσιου φυσικού τοπίου και της μεγάλης πολιτιστικής της παράδοσης, έχει τεράστιες δυνατότητες να αναπτύξει τον τουρισμό της. Συζήτηση η οποία ξαναγίνεται επίκαιρη, εξ αιτίας της γενικευμένης κρίσης που περνάει ο τόπος μας.

Όμως όλα αυτά, που αποτελούν τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, συγχρόνως είναι και αυτά που απειλούνται από την ίδια την ανάπτυξη του.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, να δούμε με ποιόν τρόπο και με ποια αντίληψη θα διαχειριστούμε αυτή τη δυνατότητα που έχει ο τόπος μας.

Το συγκεκριμένο βιβλίο γράφηκε  για το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Τουρισμός και Περιβάλλον, που το συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Αρχάνες της Κρήτης, ένας τόπος με ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, που παραδοσιακά έχει αναπτύξει τον  τουρισμό.

Το βιβλίο είναι εκπαιδευτικό υλικό, που σχεδιάστηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα ανάπτυξης ποιοτικών μορφών τουρισμού, φιλικών στο περιβάλλον, για ένα  δηλαδή «βιώσιμο» τουρισμό και είναι γεμάτο με υποδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υπηρετούν αυτόν τον στόχο.

Αποτελείται από τα εξής μέρη: 1 Εισαγωγικά στοιχεία για τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και τα κριτήρια του βιώσιμου τουρισμού 2. Περιγραφή και οδηγίες χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού  3. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές και 4. Θέματα τουρισμού και φύλλα εργασίας.

 Δέσποινα Σουβατζή