Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Π.Ε - απόψεις και ερωτήματα-

Συγγραφέας: 

Όταν ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη (1984) η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τις πρωτοποριακές μεθόδους προσέγγισης της γνώσης δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε φυσικά πιο θα ήταν το μέλλον αυτών των μεθόδων.

Παρά τις αρχικές τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα προχώρησε και προχωρά αναζητώντας πάντα νέα πεδία προσέγγισης της γνώσης.

Τελευταία έπεσε στα χέρια μου ένα  πανεπιστημιακό εγχειρίδιο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού(Human Resources Management)*. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι στην ενότητα Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  για μια επιχείρηση  προτείνονται οι πρακτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Εκφράζεται  δηλαδή η άποψη ότι κάθε επιχείρηση  για να ανταποκριθεί  στις απαιτήσεις της αγοράς και του περιβάλλοντος, οφείλει να  σχεδιάσει μια εκπαιδευτική πολιτική για τους εργαζόμενους της, ώστε αυτή η πολιτική να καλύψει  το κενό που παρατηρείται  ανάμεσα στη συγκεκριμένη θέση εργασίας και τις δεξιότητες του εργαζομένου. Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική   η οποία οφείλει να εξυπηρετεί τις αρχές και τους στόχους που συνδέονται και εξυπηρετούν την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης, ξεκινά από την ανεύρεση των αναγκών κατάρτισης των εργαζομένων. Μια επιχείρηση που γνωρίζει τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά μιας θέσης εργασίας μπορεί αυτόματα να γνωρίζει και τι οφείλει να περιμένει από τον κάτοχό της και κατά συνέπεια να αξιολογεί το βαθμό επιτυχίας του. Για να το πετύχει αυτό, στο σύγχρονο περιβάλλον  το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, κάθε επιχείρηση οφείλει να επιμορφώνει διαρκώς τους εργαζόμενους της και να μεταφέρει τις νέες γνώσεις που προκύπτουν.

Η μεταφορά αυτής της γνώσης   στα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων προτείνεται  λοιπόν να γίνεται με διαλέξεις /παρουσιάσεις, με σεμινάρια, με παιχνίδι ρόλων, με δομημένη συζήτηση (ομαδικές συζητήσεις/προβολή βιντεο ταινίας) /εργοσχέδιο (project), περίπτωση μελέτης(casestudy) πράγματα πολύ γνωστά  που εφαρμόζονται εδώ και 3Ο χρόνια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Το ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος είναι πόσο είναι γνωστές αυτές οι απόψεις του μάνατζμεντ στους  πολιτικούς μας, οι οποίοι έχουν αναστατώσει την εκπαίδευση με τις αποφάσεις τους. Από την 30χρονη παρουσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη  Δημόσια κυρίως Εκπαίδευση  γνωρίζουμε ότι  διαθέτει  εκπαιδευτικούς με αυτή τη γνώση. Να υποθέσω ότι οι πολιτικοί μας δεν γνώριζαν  την αξία αυτού του εκπαιδευτικού προσωπικού στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης  και γιαυτό το έχουν  αναξιοποίητο. Ποτέ βέβαια δεν είναι αργά πάντα υπάρχει καιρός για μια νέα γνώση(ας το πω κομψά) από πλευράς των πολιτικών μας προϊσταμένων.

 ---------------------------------------------------------

 *Ηuman Resources managment and organinizational analysis, Πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού έχει πραγματοποιηθεί απο τον κ.Κουλιάφα Κυριάκο ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τους κ.κ. Κάργας Αντώνη και Παπαδημητρίου Αθανάσιου)