Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων “ΚοιΝο”

logo

 Τι είναι το δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων ΚοιΝο;

Το δίκτυο είναι μία συνεργασία ανθρώπων, μία ανταλλαγή των υπηρεσιών τους  ή των προϊόντων τους,  με όρους όμως που οι ίδιοι συναποφασίζουν και θέτουν. Μία συνεργασία που στηρίζεται  στην εμπιστοσύνη στην αλληλεγγύη, στην ισοτιμία. Ανταλλαγές που αποκλείουν την αγοραία λογική του υπερκέρδους και της συσσώρευσης πλούτου, που  αμφισβητούν την ύπαρξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της παρασιτικής του λειτουργίας.

Τι είναι το ΚοιΝο;Κοινωνικό Νόμισμα

Είναι ένα κοινωνικό νόμισμα, ένα εναλλακτικό νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιεί το δίκτυο για να αποτιμά αξίες και να διευκολύνει τις ανταλλαγές. Το ΚοιΝο δεν έχει τα χαρακτηριστικά του χρήματος καθώς δε συσσωρεύεται, δεν αναπαράγεται, δεν δημιουργεί υπεραξία.

 Τί μπορεί να προσφέρει στα μέλη του;

Η συνεισφορά του δικτύου ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία είναι πολυεπίπεδη. Όταν άνθρωποι συνθλίβονται, εξαθλιώνονται, πετιούνται στο δρόμο, η πρώτη προτεραιότητα δεν μπορεί παρά να είναι η επιβίωση και εκεί το δίκτυο μπορεί να συμβάλει αφού ανειδίκευτη εργασία μπορεί να ανταλλαχθεί με αγαθά πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες γιατρών κλπ. Διαβρώνει την κυριαρχία του «χρήματος- εμπόρευμα». Δίνει ελπίδα ότι κάτι καινούργιο μπορεί να γεννηθεί μέσα από έννοιες που είχαμε θάψει.

 Πως λειτουργεί το δίκτυο;

Η λειτουργία είναι απλή. Για παράδειγμα ένας υδραυλικός που συμμετέχει στο δίκτυο μπορεί να αναρτήσει την ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του δικτύου, στην οποία θα αναφέρει τη διαθεσιμότητα του και τον αριθμό των ΚοιΝΟ που ζητάει για τις υπηρεσίες του. Αν λοιπόν κάποιο άλλο μέλος του δικτύου ενδιαφέρεται θα έρθει σε επικοινωνία συμφωνώντας τις λεπτομέρειες. Όταν η συναλλαγή πραγματοποιηθεί το μέλος θα πρέπει να πιστώσει το λογαριασμό του υδραυλικού με τόσα ΚοιΝΟ όσα έχει συμφωνήσει, είτε απ’ ευθείας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα είτε, αν δεν έχει πρόσβαση σε υπολογιστή, να απευθυνθεί στα Σημεία στήριξης υπογράφοντας ένα έντυπο συναλλαγής. Ο υδραυλικός στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ΚοιΝο που έχει πιστωθεί , οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν είναι διαθέσιμα στο δίκτυο. Στο δίκτυο μπορεί να συμμετέχει μέλος προσφέροντας ανειδίκευτη εργασία και να αναζητά αντίστοιχες αγγελίες ζήτησης. Για παράδειγμα ζήτηση από καλλιεργητές (συγκομιδή, κλάδεμα κλπ) έκτακτων αναγκών (μετακομίσεις, μεταφορές, καθαριότητα κλπ.).

υπηρεσίες

 Πως μπορεί κανείς να συμμετέχει;

Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του δικτυού δηλώνει αρχικά τη πρόθεσή του στην ιστοσελίδα του δικτύου (koino.com.gr) είτε από τον προσωπικό του υπολογιστή μέσα από μια απλή διαδικασία εγγραφής, είτε αν δεν έχει τη δυνατότητα απευθυνόμενος στα Σημεία που φιλοξενούν το δίκτυο. Μετά, ακολουθεί ταυτοποίηση των στοιχείων του με την υπογραφή των όρων συμμετοχής. Το δίκτυο οργανώνουν, διαχειρίζονται και ελέγχουν τα ίδια τα μέλη του μέσα από τις συνελεύσεις τους. Αυτές οι συνελεύσεις εκλέγουν την ομάδα που βοηθά στη λειτουργία του, το συντονιστικό, το οποίο έχει εκτελεστικές και μόνο αρμοδιότητες.

Ανοικτές Αγορές του ΚοιΝο

Κάθε μήνα διοργανώνουμε ανοικτές αγορές προϊόντων όπου το κάθε μέρος μπορεί να προσφέρει τα προϊόντα που επιθυμεί σε άλλα μέλη του ΚοιΝο, χωρίς ευρώ αλλά μόνο με το εναλλακτικό μας νόμισμα.

Περισσότερες πληροφορίες:

info@koino.com.gr

https://www.facebook.com/diktiokoino?ref=tn_tnmn

e-mail: info@koino.com.gr

Μάγδα Μαδεμλή